50 let JKNM - izšel je Dolenjski kras 6

17.9.2012

Ob 50-letnici je Jamarski klub Novo mesto izdal šesto številko Dolenjskega krasa, ki predstavlja delo zadnje klubske petletke. Zajetnost publikacije (165 strani) in število prispevkov (38) sporočata, da smo potegnili črto pod eno bolj ustvarjalnih in raziskovalno uspešnih etap. Prvi del zaokrožajo klubska poročila o že leta izjemnem prispevku v kataster JZS, o oživljenem delu reševalne skupine, dobro obiskanih jamarskimi tečajih, rastoči klubski opremi, društvenih izletih ter novi pridobitvi - klubski spletni strani ter intranetu, ki omogočata hitrejši pretok informacij in povezanost članstva.

Drugi del je posvečen predstavitvi raziskovalnih dosežkov. Najbolj odmeven je nov dolenjski globinski rekord, ki je v Čaganki presegel magično mejo 300 m. Med številnimi novo raziskanimi brezni Kočevskega roga predstavljamo še izstopajoče objekte, kot so Šumeča polšna, Esmeralda, Topli vrh in Vražji kamen 11. Več prispevkov predstavlja zaledje Temenice. Do njenega podzemskega toka nam ni uspelo prodreti prek Straškega brezna niti prek izvira Žibrščice ali njenih ponorov v Mišnicah, ki jih v publikaciji povzemamo. Med raziskovalne dosežke uvrščamo tudi poročila raziskav visokogorskega krasa Kanina, kjer iščemo svojo tisočmetrco, ter s planine Manjaća v Bosni, kjer odkrivamo slikovit sistem brezna Okruglica. Ponovno smo se posvetili tudi jamam, v katerih se je začelo dolenjsko jamarstvo: Veliki in Mali Vratnici ter Jazbini, pravo presenečenje pa je bilo odkritje partizanske lekarne pod Mirno goro in bronastodobnega skeleta v Kotarjevi prepadni. Poročamo tudi o aktualni temi onesnaževanja dolenskega krasa, tokrat s poudarkom na zaskrbljujočem stanju nekaterih habitatov človeške ribice.

Številko so obogatili tudi drugi raziskovalci dolenjskega krasa. Veliko zanimanja vzbujajo odkritja jamskih potapljačev v globinah izvirov Obrha, Dobličice in Izvira jamske školjke ter biologov, ki so se posvetili genetskim raziskavam podzemeljskih živali in monitoringu ogroženih jamskih zatočišč netopirjev.

Naslovnico krasi fotografija Čaganke nad breznom Game over.

Tokratno številko sta uredila Damijan Šinigoj in Andrej Hudoklin, oblikoval pa jo je Marko Pršina. Ob finančni pomoči Mestne občine Novo mesto je bila natisnjena v nakladi 800 izvodov, ki so za interesente dostopni na klubskem naslovu.

Andrej Hudoklin

Novice

13.6.2012

Kačna jama

20.1.2012

Mišnice [3]

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008