Impresum

Klub

Društvo: Jamarski klub Novo mesto
  Seidlova cesta 29
  8000 Novo mesto
   
Davčna št.: 82533113
TRR: 02970-0020299064
Splet: www.jknm.si
E-pošta: info[at]jknm.si
Telefon: +386 (0)41 871 385 (Zdravko Bučar)

Statistika

Spletne strani www.jknm.si vsebujejo:  
- 21650 besed  
- 170 fotografij  
- 61 načrtov  
- 37 preglednic  
- 33 ilustracij  


Lokacija na zemljevidu Najdi.si


Večji zemljevidSpletne strani

Uredniki: Andrej Gašperič Fotografije: Jože Avbar
  Andrej Hudoklin   Leopold Bregar
  Borivoj Ladišić   Zdravko Bučar
  Marko Pršina   Tomaž Bukovec
  Mihael Rukše   Andrej Gašperič
      Andrej Hudoklin
Opisi jam: Filip Avbar   Borivoj Ladišić
  Tomaž Bukovec   Milan Markelj
  Andrej Gašperič   Igor Nose
  Andrej Hudoklin   Marko Pršina
  Borivoj Ladišić   Mihael Rukše
  Marko Pršina   Jože Tomšič
  Mihael Rukše    
  Tanja Rukše    


Pravno obvestilo

Nosilci materialnih in moralnih avtorskih pravic gradiva, objavljenega na spletnih straneh www.jknm.si, so Jamarski klub Novo mesto in/ali njegovi člani, člani drugih društev in institucij ter Jamarska zveza Slovenije. Gradiva v katerikoli obliki (besedila, fotografij, načrtov, preglednic, ilustracij, ...) ni dovoljeno kopirati, prepisovati, razmnoževati ali razširjati brez pisnega dovoljenja nosilcev avtorskih pravic (avtorjev).