Kje so jame?

Po podatkih katastra jam JZS (2007) je v Sloveniji skupno registriranih 9062 jam, od tega jih preko 2100 (23 %) leži v jugovzhodni Sloveniji oz. na dolenjskem krasu.

Lokacije registriranih jam v Sloveniji.

Lokacije registriranih jam v Sloveniji.