Jame po občinah

Znotraj geografske Dolenjske in Bele krajine v grobem sodi 33 občin. Število jam znotraj posamezne občine, njihove katastrske številke, imena ter osnovne značilnosti so razvidne v preglednicah.

Dolenjske jame po občinah. Brežice Krško Kostanjevica na Krki Šentjernej Škocjan Sevnica Šmarješke Toplice Novo mesto Mokronog - Trebeljno Šentrupert Mirna Peč Trebnje Radeče Litija Šmartno pri Litiji Ivančna Gorica Žužemberk Straža Dolenjske Toplice Semič Metlika Črnomelj Kostel Osilnica Kočevje Loški Potok Sodražica Ribnica Dobrepolje Velike Lašče Ig Škofljica Grosuplje

Dolenjske jame po občinah.

Brežice
Črnomelj
Dobrepolje
Dolenjske Toplice
Grosuplje
Ig
Ivančna Gorica
Kočevje
Kostanjevica na Krki
Kostel
Krško
Litija
Loški Potok
Metlika
Mirna Peč
Mokronog-Trebelno
Novo mesto
Osilnica
Radeče
Ribnica
Semič
Sevnica
Sodražica
Straža
Šentjernej
Šentrupert
Škocjan
Škofljica
Šmarješke Toplice
Šmartno pri Litiji
Trebnje
Velike Lašče
Žužemberk