Očistimo Slovenijo - Udornica Grč vrh 4

28.3.2012

Za izvedbo letošnje čistilne akcije v sklopu spomladanskega čiščenja, ki ga je organizirala občina Mirna Peč, je del priprav stekel že v začetku leta 2011. Takrat smo za občino pripravili delovni elaborat o enemu izmed zadnjih velikih divjih odlagališč na območju Grč vrha (udornica Grč vrh 4). Objekt je bil tako s strani občinske uprave potrjen za čiščenje, saj so ga uvrstili v plan čiščenja za leto 2012. Dobil je pomen osrednje čistilne akcije, za organizacijo čiščenja pa so potrdili Jamarski klub Novo mesto. V naprej predvidena občinska oz. meddruštvena akcija je sovpadala z akcijo Očistimo Slovenijo.

Udornica pred čiščenjem. Foto Jože Tomšič.

Glede na dosedanje dobro sodelovanje z ostalimi društvi znotraj občine Mirna Peč in glede na dostopnost odpadkov smo letos k intenzivnejšemu sodelovanju pritegnili še člane Lovske družine Mirna Peč in člane Govedorejskega društva Mirna Peč. Oboji so se akcije udeležili, za kar gre zahvala vsem članom omenjenih društev, prav tako predsednikoma, Karlu Zagorc (LDNM) in Primožu Berusu (GDMP).

Pridne jamarske mravlje. Foto Andrej Gašperič.

Delo na akciji je glede na številčnost udeležencev, predhodnega znanja iz tovrstnih akcij in strojne opreme (traktorjev, vitla, …) potekalo nemoten in predvsem varno. Da je bil iznos smeti čim hitrejši, smo postavili živo verigo oziroma tekoči trak, katerega delovanje ni zmotil niti obisk novinarja Vašega kanala Silvestra Polaka.

"Nadzor" s strani ekipe Vašega kanala. Foto Andrej Gašperič.

V dobrih štirih urah smo udornico očistili in pri tem iz nje iznesli ali izvlekli ok. 12m3 smeti; od tega je bilo dobrih 6 m3 kosovnih odpadkov, ostalo pa so bili komunalni odpadki, ki smo jih po najboljših močeh tudi sortirali. Nabrali smo tudi 4 vreče nevarnih snovi (barve, zdravila, baterije, …) in 10 vreč steklovine.

Strojna in človeška izvleka smeti. Foto Andrej Gašperič.

Po končani akciji smo se udeležili skupne malice pri lovskem domu MP, kjer smo z ostalimi udeleženci izmenjali mnenja in izkušnje iz tovrstnih akcij. Skupaj ugotavljamo, da občani smeti še vedno odlagajo v naravo in da bo potreben strožji in dosleden nadzor s strani inšpekcijskih služb, v kolikor želimo, da se bo stanje izboljšalo.

Kot organizator akcije bi se zahvalil občini Mirna Peč, ki je akcijo omogočila, vsem dejavnikom, ki so akcijo podprli ter vsem spodaj napisanim sodelujočim: Srečko Lužar, Vinko Fabjan, Jože Fabjan, Milan Hrastar, Franc Gačnik, Domen Gačnik, Gregor Avbar, Jože Barbo, Zvone Grandljič, Andrej Gašperič, Zvone Zoran, Karel Zagorc, Nataša Rupnik, Anton Klemenčič, Vili Turk, Miha Papež, Igor Nose, Borivoj Ladišić, Tanja Rukše, Andrej Jaklič, Gorazd Plut, Anže Tomšič, Urška Špendal, Damijan Šinigoj, Anton Strajnar, Miha Globokar, Martin Remic.

Jože Tomšič

Novice

13.6.2012

Kačna jama

20.1.2012

Mišnice [3]

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008