Ponovno na Straškem hribu

1.12.2008

Po dobrem letu sva se s Srečkom ponovno vrnila na Straški hrib nad Stražo, kjer sva do sedaj raziskala večje število brezen. Menila sva, da so raziskave na tem območju končane, ker sva pregledala vse objekte, ki so jih nama pokazali gozdarji, nekatere pa sva našla tudi sama. Pred kratkim pa je domačin pokazal Srečku kar 5 novih vhodov. Seveda je takoj stekla akcija. Konec oktobra ter v nedeljo 9. novembra 2008 sva imela dve raziskovalni akciji ter pregledala vse nove objekte.

Žal sva že pri prvem breznu ugotovila globino le 8,5 m, kar ni zadostovalo za registracijo. Čeprav ima brezno ozek vhod in leži globoko v gozdu, je bilo njegovo dno na debelo zasuto z odpadki, ki so najbrž zaprli nadaljevanje. Tudi pri naslednjem, 12 m globokem breznu, poimenovala sva ga Smrda, sva našla na dnu v polivinilastih vrečah veliko ostankov divjadi. Seveda je v breznu močno smrdelo. Več uspeha sva pričakovala v sosednjem breznu z 10 m širokim vhodom. Spustila sva se v veliko podorno dvorano s strmim podorom, ki se na koncu dvorane prevesi v plitvo brezno s spletom precej zasutih rovov. Tu sva dosegla globino 32 m. V bližini brezna se nahaja večja luža, ki jo obiskujejo medvedi.

Na drugi akciji sva raziskala dve brezni, pri katerih je bilo treba razširiti vhodni odprtini. Na Zakotah sva se spustila v 10 m globoko brezno v dve dvoranici, delno zasigani, na Deden vrhu pa sva raziskala 16 m globoko ozko brezno, ki je dejansko razširjena razpoka. Tako sva v dveh letih na Straškem hribu raziskala 24 novih jam.

Borivoj Ladišić

Borivoj pri spustu v Brezno pri medvedovi luži.

Brezno v Zakotah je tudi zasigano.

Razpoka pod Deden vrhom.