Brezna pod Židovcem v Beli krajini

19.5.2008

Na območju hriba Židovec, ki je najvišji vrh Poljanske gore, smo do sedaj raziskali več brezen. Tudi 11.5.2008 smo se odpravili do Židovca ter raziskali 3 brezna, ki se odpirajo pod vrhom.

Brezno 1 ima 8 x 5 metrov velik vhod. Spustimo se na dno (globina 12 m), na dnu katerega ležijo podorni bloki, ki jih prekriva listje in prst. Po zelo strmem podoru se spustimo do globine 19,5 metrov, kjer se brezno razširi v dvorano ter tudi konča.

Brezno 1: Simon (v ospredju) in Srečko pred vhodom.

Brezno 2 ima 3,5 metrov širok okrogel vhod, ki je nekaj metrov pod robom zametano z vejami in prstjo. Nekaj preperelega lesa smo lahko odstranili. Zazijala je odprtina ob steni, skozi katero smo se spustili v 24 metrov globoko brezno, ki je dejansko razširjena tektonska razpoka.

Brezno 2: vhod je zametan z lesom in prstjo. Ob steni smo očistili razpoko, dovolj široko za spust.

Največ smo si obetali od Brezna 3, ki ima mogočen vhod. Ugotovili smo, da gre za vodnjakasto brezno, globoko 32 metrov. Na dnu je lepo zasigana razpoka, ki se spusti do globine 35 m. Kakih 12 metrov od dna zija v steni veliko okno. Srečku je uspelo prečiti do okna, za katerim se odpira 6 m široko in bogato zasigano vzporedno brezno, ki ima dno v enaki višini, kakor glavno brezno.

Brezno 3: Borivoj pod robom brezna.

Brezno 3: Srečko pripravlja pritrdišče.

Na akciji smo si ogledali tudi lokacijo prazgodovinske naselbine, ki leži v večji kotanji na vrhu Židovca. Tu smo pregledali manjšo jamo-razpoko, ki se po nekaj metrih konča. Brezna z velikimi vhodi, ki ležijo v bližini prazgodovinske naselbine, bi bila lahko zanimiva tudi kot morebitna najdišča ostalin iz obdobja obstoja naselbine. Žal so dna raziskanih brezen prekrita z listjem, lesom, prstjo ter podornim skalovjem.

Na akciji smo sodelovali Srečko Vidic, Borivoj Ladišić in Simon.

Borivoj Ladišić