Spet smo najučinkovitejši

7.7.2008

Drugo polletje 2007

V drugi polovici katastrskega leta 2007 (6. julij 2007 - 10. januar 2008) je v Kataster jam Jamarske zveze Slovenije prispelo 907 zapisnikov (172 A, 171 B, 81 C, 70 D, 239 E, 150 F in 24 G). Naš klub je oddal 169 zapisnikov (39 A, 6 B, 36 C, 1 D, 44 E, 41 F in 2 G). Od skupaj podeljenih 1460 točk jih je JK Novo mesto prejel 326.

Po recenziji na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU so na Katastru jam JZS zapisnike vložili v zbirko Katastra jam. Tako so registrirali 169 novih jam, od tega JKNM 37.

Celotno leto 2007

V celotnem katastrskem letu 2007 (12. januar 2007 - 10. januar 2008) je v Kataster jam JZS prispelo 1328 zapisnikov (231 A, 264 B, 153 C, 83 D, 316 E, 254 F in 27 G). Naš klub je oddal 357 zapisnikov (66 A, 35 B, 87 C, 1 D, 73 E, 92 F in 3 G). Od skupaj podeljenih 2079 točk jih je JK Novo mesto prejelo 626. V Sloveniji smo tako registrirali 214 novih jam, od tega JK Novo mesto 51. Razmerje je razvidno iz spodnjega grafa.

 

Novo registrirane jame v drugi polovici 2007

kat.št.; ime jame; (zapisnikar)
9137 Jama Grč vrh 1 (Tomšič Jože)
9138 Astina jama (Gašperič Andrej
9139 Jama v Boršteku (Mervič Uroš)
9140 Hrastovka (Rukše Mihael)
9141 Berinjevka (Ladišić Borivoj)
9142 Jama pod Zagozdom (Ladišić Borivoj)
9143 Traktorsko brezno (Ladišić Borivoj)
9144 Smrekov krog (Ladišić Borivoj)
9145 Preža 1 (Ladišić Borivoj)
9146 Preža 2 (Ladišić Borivoj)
9147 Ozka štirna (Ladišić Borivoj)
9148 Zamaskirano brezno (Ladišić Borivoj)
9149 Tošlovo brezno (Ladišić Borivoj)
9150 Brezno pri Furmanski koči (Ladišić Borivoj)
9151 Brezno pri nasadu (Ladišić Borivoj)
9152 Brezno pod ritasto smreko (Ladišić Borivoj)
9153 Brezno pri malem nasadu (Ladišić Borivoj)
9154 Straški mejnik (Ladišić Borivoj)
9155 Jagrovo znamenje (Ladišić Borivoj)
9156 Kostanjevka (Ladišić Borivoj)
9157 Grumovo brezno (Ladišić Borivoj)
9158 Brezno pri Malem studencu 1 (Ladišić Borivoj)
9159 Brezno pri Malem studencu 2 (Ladišić Borivoj)
9160 Brezno pri Malem studencu 3 (Ladišić Borivoj)
9161 Brezno pri Kraljici Roga (Ladišić Borivoj)
9162 Snelerjev magazin (Ladišić Borivoj)
9163 Brezno prvoaprilskega medveda (Ladišić Borivoj)
9164 Brezno debelega štora (Ladišić Borivoj)
9165 Brezno črnih mravelj (Ladišić Borivoj)
9166 Peščena ura (Ladišić Borivoj)
9167 Gladka štirna (Ladišić Borivoj)
9168 Spodnja Podcestnica (Ladišić Borivoj)
9169 Zgornja Podcestnica (Ladišić Borivoj)
9170 Stropnica (Ladišić Borivoj)
9171 Nadstropnica (Ladišić Borivoj)
9172 Brezno Krokar (Ladišić Borivoj)
9173 Vrtača na Vrabčicah (Ladišić Borivoj)
 

Čestitke vsem, ki ste si prizadevali dopolniti zbirko podatkov o slovenskih jamah in tako omogočiti, da smo še vedno trdno zasidrani na prvem mestu med slovenskimi klubi po številu oddanih zapisnikov.

Marko Pršina

 

Vir: Miha Čekada, vodja katastra jam JZS (dopis klubu z dne 27.6.2008)