Raziskave v okolici Ljubna

9.5.2008

Brskanje po katastru jam za objekti, ki se nahajajo na območju vinorodne gorice Ljuben nad Uršnimi selami, nas je spodbudilo, da ponovno poiščemo in raziščemo že registrirane objekte. Zapisniki nekaterih jam so namreč stari že preko 30 let, zato smo upravičeno domnevali, da lege jam niso vrisane z želeno stopnjo natančnosti - skoraj vsem objektom smo lego vhodov s pomočjo GPS popravili.

Vse obiskane jame (Mala jama, Hudičeva jama, Jama na Pohlicah) so zelo onesnažene s smetmi - izjema je le Velika jama. Med pregledovanjem terena smo našli novo brezno, ki smo ga pomenovali Jama na Perlecu. Ker je po našem mnenju navedeno območje slabo raziskano, bomo v prihodnje temu območju posvetili večjo pozornost.

Uroš Mervič

Onesnažena mala jama.

Pred dnevi odvržene smeti pred Hudičevo jamo.