Brezno pod Studenskim vrhom

6.5.2008

Čeprav je za Kočevski Rog značilna kraška razgibanost in razjedenost tal s številnimi vrtačami in brezni, je severozahodno pobočje proti Laščam bolj mehko in manj razgibano. Prav tu, pod Studenskim vrhom, smo v dnu skledaste vrtače odkrili vhod v zanimivo stopnjasto brezno. Skozi poševen vhod se spustimo v vhodno dvorano, iz nje pa po drsalnici v veliko spodnjo dvorano. Ta je lepo zasigana, na koncu se prevesi v 22 m globoko brezno, z dvema preozkima nadaljevanjema na dnu. Tu smo se ustavili, a le do naslednje akcije, ko smo razširili prehod v meander s 6 metrskim breznom. Spustili smo se v manjšo dvoranico, kjer nas je ustavila nova ožina. Sledila je nova akcija, ožino smo razširili ter se spustili 5 metrov nižje v lep meander, ki se z ene strani zoži in je neprehoden, na nasprotni strani pa se prevesi v 14 metrov globoko brezno. Tu smo dosegli globino 60 metrov. Raziskave še ni konec.

Jama je sicer čista, je pa v njej veliko oglja od kurišč. Stene vhodne dvorane so precej osmojene, na tleh so sledovi kurišč. Kurili so tudi na dnu nižje ležeče dvorane, oglje odmetavali v brezno, od koder ga je kapnica spirala tudi v najnižje dele brezna. Kurišče v vhodni dvorani je že prekrila skozi vhod udirajoča prst. Domnevamo, da so vhodni deli služili kot zaklonišče ali skrivališče v drugi svetovni vojni.

Raziskovali smo Srečko Vidic, Robert Ribič in Borivoj Ladišić.

Skozi vhod vdira v vhodno dvorano prst in listje.

Skozi vhod vdira v vhodno dvorano prst in listje.

Na robu brezna.

Na robu brezna.

22 metrov globoko brezno.

22 metrov globoko brezno.

Širjenje prehoda na dnu 22 metrov globokega brezna. Oglje.

Širjenje prehoda na dnu 22 metrov globokega brezna. Na tleh oglje.