Prazgodovinsko gradišče na Židovcu v Beli krajini

13.5.2008

Židovec je eden od vrhov Poljanske gore, ki na zahodni strani obroblja Belo krajino. Vzpon na vrh je dokaj naporen in zahteven zaradi strmin pobočij, izrazito skalnatega terena ter prepadnega skalovja. Na samem vrhu Židovca je v višini 838 m velika kadunja, kjer je stala prazgodovinska naselbina. Ker je kadunja z gradiščem skoraj z vseh strani obdana s prepadnimi skalami, hudimi strminami ter težko dostopnimi pobočji, je zato bil pretežni del naselja brez posebnih utrdb. Obrambni zid je bil nujen pravzaprav le na severovzhodni strani gradišča, kjer so z njim zaprli razmeroma široko vrzel med skalnimi čoki. Danes je ohranjen le še 1 meter visok kamnit okop.

Okolico Židovca že nekaj časa intenzivno raziskujemo. Eden od gozdarjev, s katerimi dobro sodelujemo, nas je peljal na vrh Židovca, češ da se v kadunji odpira brezno s sicer ozkim vhodom, a kamen naj bi padal zelo globoko. Vhoda na razmeroma majhnem območju ni našel. Ker nam je obstoj brezna potrdil tudi drugi gozdar, smo ga ponovno iskali v zimskem času in snegu, a brez uspeha - našli in odkopali pa smo vhod v ozko razpoko. Na nedeljski akciji 11.5.2008 smo se v razpoko spustili, a se takoj konča s 3 x 3 metrov veliko sobico.

Na akciji smo raziskali še 3 brezna, ki se odpirajo takoj pod vrhom Židovca. Brezna imajo velike vhode, tako da smo upali, da bi na dnu našli kakšne ostaline iz obdobja naselbine. Žal so dna na debelo prekrita z nasipom prsti, listja in kamnov. Na akciji so sodelovali Srečko Vidic, Borivoj Ladišić ter Simon.

Borivoj Ladišić

Območje prazgodovinske naselbine.

Borivoj in Simon na ostankih prazgodovinskega obzidja.

Simon se spušča v razpoko.