7 : 0 za DARS

13.4.2011

Z novim odsekom avtoceste Hrastje – Trebnje je družba veliko pridobila: hitre povezave, brez zastojev, večja varnost, … Z druge strani pa smo jamarji kar nekaj izgubili. Trasa poteka po kraškem terenu, kjer je večje število jam. Nekatere jame je nova cesta kar povozila. V ponedeljek, 11.04.2011, sem se v popoldanskem času odpravil ob traso ter ugotovil, kako je s tam ležečimi jamami. Najprej sem obiskal lokacijo Zgonuhe, mogočnega brezna, ki leži nedaleč od ponornega jamskega kompleksa Temenice pod kamnolomom Sv. Ana. Brezno leži tik ob avtocesti; tu je v vznožju ceste in onstran varovalne ograje nasuta trasa gradbene ceste, ki spremlja avtocesto. Brezno leži prav na trasi te ceste. Skozi obsežen vhod velik 10 x 9 m smo se lahko prosto spustili 15 m globoko. Proti dnu se je brezno nekoliko zožilo, a se je odprla velika dvorana. Ker je bilo brezno ovira na poti napredka, so ga le zasuli. Hitri izračun kaže, da so za to morali porabiti vsaj 1500 m3 materiala. Da pri tem niti niso bili najbolj uspešni kaže 3 m širok in prav toliko globok udor, ki je nastal na robu ceste. Na dnu so vrli gradbinci že nametali nekaj odpadnih plastičnih cevi ali nekaj podobnega. V dnu udora zijajo luknje, ki vodijo v zasuto notranjost.

Nad zasutim vhodom v Zgonuho se je že udrlo.

Sledil je ogled lokacij treh jam, ki so ležale na drugi strani avtoceste v bližini krožišča in priključka Trebnje - vzhod. Zemljančev kevder je bila kratka poševna jama, Luknja v cerkvenem talu pa brezno z nekaj dvoranic s skupno dolžino 45 m. Obe jami sta zasuti, ker sta ležali na območju dostopnih cest na avtocesto.

Pod nasipom se je odpiral Zemljančev kevder, Luknja v cerkvenem talu pa nekje pod cesto.

V bližini krožišča je ob lokalni cesti za Trebnje ležala Jama ob desnem kamnu. Pred vhod so nasuli širok plato materiala: kamni, zemlja, ostanki asfalta in betona. Nasutje seže do skupine skal, pod katerimi se je odpiral vhod, ki pa je sedaj zasut.

Jama pri desnem kamnu je ležala pod skalami.

Grem ponovno na nasprotno stran avtoceste. Nedaleč od železniškega tunela pod Sv. Ano sta se kakih 50 m narazen odpirali dve brezni imenovani Kastelčeva jama 1 in 2. Obe zasuti, ker so tu navozili material in naredili širok plato ob avtocesti.

Le kje se je izgubila Kastelčeva 2?

Kastelčeva 1 se je odpirala prav tam, kjer je parkiran avto. Upal sem, da se ne bo udrlo.

Naprej proti Mirni peči se je nedaleč Dolenje vasi odpiralo brezno Zgončarica. To brezno sem že pred leti iskal, a ga nisem našel, verjetno zaradi manjšega vhoda. Kasneje so ga našli eni drugi jamarji ter popravili lego, ki umešča jamo prav na trasi avtoceste, ki je torej brezno povozila.

Tu nekje je ležala Zgončarica.

Ker mi je do sončnega zahoda preostalo še nekaj časa sem poiskal brezno Klopušno, nedaleč železniške postaje Mirna Peč. Kakih 400 m daleč v gozdu sem brezno našel, koordinate so bile zgrešene za 150 m. Na dnu so smeti, prevladuje kovinski odpad.

Na robu Klopušne.

Borivoj Ladišić

Novice

5.12.2011

Mišnice [2]

1.12.2011

Mišnice

13.10.2011

Kotel

27.9.2011

Potep ob Kolpi

26.6.2011

Hobijev brlog

25.5.2011

Kolen jama

13.4.2011

7 : 0 za DARS

28.3.2011

Na Radulji

15.3.2011

Jamarski tečaj

22.2.2011

Topli vrh 5

16.2.2011

Na Vinski gori

24.1.2011

Na Kočevsko

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2010

› 2009

› 2008