Kuščarek pri Velikem Gabru

29.3.2011

Ko sem se v soboto, 19. marca 2011 peljal po cesti pri Velikem Gabru, sem se spomnil, da leži tu ena od mojih prvih jam, ki sem jih registriral. Zato sem se ustavil ter jamo obiskal, preveril sem tudi koordinate vhoda. Čeprav so bile takrat določene po karti iz leta 1935, je bila razlika minimalna, le nekaj metrov. Jama se odpira v pobočju pred nekdanjim kamnolomom, ki leži kakih 200 m od magistralne ceste. Impozantna čelna stena kamnoloma je visoka približno 30 metrov.

Visoka čelna stena kamnoloma.

Vhod v jamo se odpira v desnem pobočju kakih 40 metrov pred to steno. Danes so pobočja in dno kamnoloma močno zaraščena, tako da ni razpoznavno, kje je začetek kamnoloma. Zato tudi ne morem zagotovo trditi, ali se je vhod v jamo odprl ob širitvi kamnoloma, ali je obstajal že prej.

Vhod v jamo.

Skozi vhod pridemo v dva rova, od katerih se en slepo konča, drugi pa pripelje v dvorano. V stropu dvorane sta dva okni, ki vodita na površje. Skozi obe, ki sta le 2 m narazen, je možen spust v dvorano.

Okni - brezni se odpirata le 2 m narazen.

Skozi brezna so nekoč odmetavali odpadke v jamo. Na tleh je še nekaj zelo starih in močno preperelih odpadkov, prevladujejo ostanki čevljev. Opazil sem tudi elektronski relikt, lampico (angl. tube), ki so včasih gorele v starih TV ali radijskih sprejemnikih, še vedno pa tudi v boljših kitarskih ojačevalcih.

Relikt med odpadki.

V dvorani je bilo nekoč več kapnikov, ki pa so bili odlomljeni ali razbiti. Danes na stropu rastejo številni recentni kapniki. Na stotine jih je.

Številni recentni kapniki.

Borivoj Ladišić

Novice

5.12.2011

Mišnice [2]

1.12.2011

Mišnice

13.10.2011

Kotel

27.9.2011

Potep ob Kolpi

26.6.2011

Hobijev brlog

25.5.2011

Kolen jama

13.4.2011

7 : 0 za DARS

28.3.2011

Na Radulji

15.3.2011

Jamarski tečaj

22.2.2011

Topli vrh 5

16.2.2011

Na Vinski gori

24.1.2011

Na Kočevsko

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2010

› 2009

› 2008