Občni zbor 2010

18.2.2011

V soboto, 12. februarja 2011, smo se jamarke in jamarji zbrali v prostorih GRC Novo mesto na rednem volilnem občnem zboru.

Dnevni red je potekal po ustaljenem vrstnem redu.
Poslušali smo izčrpna poročila predsednice (Tanja Rukše), vodje izobraževanja (Mihael Rukše), vodje katastra (Jože Tomšič, Borivoj Ladišić), gospodarja opreme (Uroš Mervič, Jernej Tramte), blagajnika (Andrej Gašperič) in predsednika nadzornega odbora (Zdravko Bučar).

V letu 2010 je bilo opravljenih veliko raziskovalnih, dokumentarnih, fotografskih in drugih jamarskih akcij na območju Kočevskega roga, Mirnopeške doline, Poljanske gore, Travnega dola, Gorjancev, Suhe krajine in na drugih območjih, o čemer lahko pove dejstvo, da smo zopet oddali največ jamarske dokumentacije v kataster JZS.

Sledila je razrešitev dosedanjih organov kluba:
Upravni odbor: Tanja Rukše (predsednica), Andrej Gašperič (član), Jernej Tramte (član), Mihael Rukše (član), Borut Ponikvar (član), Andrej Hudoklin (član), Uroš Mervič (član).

Nadzorni odbor: Zdravko Bučar (predsednik), Anton Tramte (član), Matej Ajdič (član).

Člani upravnega in nadzornega odbora so bili izvoljeni za dobo dveh let, disciplinsko komisijo pa volimo za dobo štirih let, zato je njena sestava ostala nespremenjena.

Njihove funkcije so po soglasni odločitvi članov kluba zasedli:

Upravni odbor:
Mihael Rukše (predsednik)
Andrej Gašperič (član)
Jernej Tramte (član)
Klemen Mihalič (član)
Uroš Mervič (član)

Nadzorni odbor: Zdravko Bučar (predsednik)
Anton Tramte (član)
Matej Ajdič (član).

Novi predsednik Mihael Rukše je predstavil obširen program dela za leto 2011. V prihajajočem obdobju vse nosilce funkcij, pa tudi ostale člane kluba čaka veliko dela, saj se naglo približuje leto 2012, ko bo Jamarski klub Novo mesto praznoval 50 let delovanja. To bo pomemben mejnik, ki ga bo treba še posebej obeležiti.

Po formalnem koncu občnega zbora smo uživali še ob gledanju kratkih jamarskih filmov, še posebej ob filmu DISCO, ki je bil predstavljen na filmskem festivalu v Italiji (Casola 2010). Za konec smo si ob prigrizku in pijači v klubskih prostorih izmenjali nekaj besed in tako po jamarsko zaključili prijeten večer.

Zahvaljujem se vsem, ki ste po svojih močeh pomagali pri različnih klubskih aktivnostih, novemu vodstvu pa želim veliko uspeha pri vodenju Jamarskega kluba Novo mesto. 

Dosedanja predsednica
Tanja Rukše

Raziskovali smo jame na Dolenjskem.

Iskali smo dihalnike na Kaninu.

Imeli smo jamarsko šolo.

Očistili smo jamo Grč vrh 3.

Na Kaninu smo raziskovali tudi poleti.

Ameriške vojake smo peljali v Kostanjeviško jamo.

Raziskovali smo jame v BIH.

Udeležili smo se srečanja jamarjev v Italiji.

Imeli smo klubski izlet.

Silvestrovali smo na Frati.

Novice

5.12.2011

Mišnice [2]

1.12.2011

Mišnice

13.10.2011

Kotel

27.9.2011

Potep ob Kolpi

26.6.2011

Hobijev brlog

25.5.2011

Kolen jama

13.4.2011

7 : 0 za DARS

28.3.2011

Na Radulji

15.3.2011

Jamarski tečaj

22.2.2011

Topli vrh 5

16.2.2011

Na Vinski gori

24.1.2011

Na Kočevsko

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2010

› 2009

› 2008