Dolenjski kras 8

Besedilo, besedilo, besedilo ...

Vsebina


Naslovnica, kolofon in vsebina
   

Klub se predstavi (zadnja petletka)

Zdravko Bučar Uvodnik ob 60. obletnici kluba
Borivoj Ladišić Klubski kataster v obdobju 2017–2021
Damijan Šinigoj Reševalna skupina pri JKNM
Klemen Mihalič Jamarsko izobraževanje
Anže Tomšič Klubska oprema
Zdravko Bučar Pregled članstva
Marta Medle, Tomaž Bukovec Lojze Medle – jamar
Danilo Breščak Spomini na začetno obdobje JKNM
   

Raziskovalni dosežki kluba

Damijan Šinigoj Čaganka – še ena petletka
Mateja Kopina Pihalnik – od neopazne luknje do sistema
Mitja Remih Rog v Jelenovem hodniku
Marko Majhen Velika Majhovka – najlepše brezno Kočevskega Roga
Anže Tomšič Ebenthal – nove raziskave
Mitja Prelovšek Hidrogeološke meritve v jami Ebenthal
Zvonka Janežič Jelendolka
Zvonka Janežič Kasiopeja
Zdravko Bučar Brezno pri Pogorelcu
Srečko Vidic Prhavčevo brezno
Borivoj Ladišić Bruhalnik Podjama
Mitja Remih Vodoravna jama na Židovcu
Matija Križnar, Pavel Jamnik Pleistocenska favna Vodoravne jame na Židovcu in pregled drugih okoliških jamskih paleontoloških najdišč
Marko Pršina Po suhi dolini v Pački dol
Marko Pršina Po stolbah v Stobe
Borivoj Ladišić Človeške ribice pri Vavti vasi
Zvonka Janežič, Marko Pršina, Blaž Štangelj Nove najdbe iz časa NOB na Cinku
Borivoj Ladišić, Bernardka Zorko Ajdovske zgodbe iz Posavja
Marko Pršina Lukenjska jama pri Prečni kot arheološko najdišče
Zvonka Janežič Jamska arheološka najdišča Poljanske gore in Kočevskega Roga
Klemen Mihalič Nove raziskave v Skalarjevem breznu
Klemen Mihalič Kdo ali kaj je Podgurka?
Jože Tomšič Kremenček
Jasna Šinigoj Odprava v Gouffre Berger
Nastja Vodopivc, Aleš Cvelbar Nova Zelandija – jame na drugi strani
   

Čiščenje jam

Zdravko Bučar Pregled čiščenja jam med letoma 2018 in 2021
Jure Tičar Onesnaženost jam na Dolenjskem
Zvonka Janežič Brezno 3 pri grobišču – sanitarni iznos posmrtnih ostankov
Zdravko Bučar Brezno 3 pri grobišču – tehnična izvedba sanitarnega čiščenja
   

Raziskovalni dosežki sosednjih klubov

Brane Čuk Jama Himalaja
Matjaž Čuk Gorjanc – najgloblje brezno na Gorjancih
Adam Likar Jama 2K
Dare Hribar Dihalnik Šice – najdaljša jama v Suhi krajini
Frenk Jenkole, Leopold Bregar Dihalnik ob rimski cesti
   

Živi svet

Primož Presetnik, Andrej Hudoklin Tri desetletja zimskega spremljanja jamskih zatočišč netopirjev na Dolenjskem
   

V spomin

Andrej Hudoklin Jože Cvitkovič

Zbornik v celoti: Dolenjski kras 8 (pdf, 30 Mb). Imenovani zbornik lahko poiščete v splošnih knjižnicah, pri iskanju pa si lahko pomagate tudi z enoznačno šifro za serijske publikacije (ISSN 1318-0797).