Dolenjski kras 5

Če smo v prejšnjem zborniku velik del prostora namenili preteklosti, jo v aktualni številki namenjamo predvsem obdobju 2002–2007. Naslovnico zbornika krasi fotografija visokovodnega slapu v Jami Poltarici blizu izvira Krke. V uvodnih prispevkih pišemo predvsem o dogajanjih v klubu, katerim sledijo pestri prispevki o raziskavah dolenjskega krasa v navedenem obdobju. Petletni pregled klubskega življenja in dela zaključujemo z nekaterimi splošnimi temami.

Zbornik, ki je izšel ob 45-letnici kluba, obsega 128 strani, svoje prispevke pa je uredniku Andreju Hudoklinu oddalo deset klubskih in štirje zunanji avtorji. Njegova vsebina je v nadaljevanju ...

 

Vsebina

  Naslovnica, kolofon, uvodnik in vsebina
 

O klubu

Jože Tomšič
Naše delo med leti 2002 in 2006
Borivoj Ladišić Klubski kataster
Mihael Rukše Kako lahko postaneš jamar?
Andrej Gašperič Reševalna skupina
Jože Tomšič Klubski prostori
Jože Avbar Klubska oprema
Jože Tomšič Čiščenje onesnaženih jam
   

Raziskave

Darko Hribar  Jama Poltarica – nova soseda Krške jame
Borivoj Ladišić Drežniški konec
Borivoj Ladišić Raziskave na Radohi
Jože Avbar Nove jame okoli Globodola
Andrej Gašperič,
Jože Tomšič
Brajerjeva jama
Nadja Zupan Hajna  Brajerjeva jama – siga in njena sestava
Andrej Gašperič Astina jama – jamarska sreča ob pasji nesreči
Borivoj Ladišić Jama pri Njivicah
Borivoj Ladišić Police v Žurgarski steni
Borivoj Ladišić Wicherle
Andrej Gašperič,
Mihael Rukše
Monte Canino 2002–2006
Mihael Rukše Skozenjc Mala Boka – BC4
Tomaž Bukovec,
Andrej Gašperič
Rudniki v Zapečarju pri Mokronogu
Marko Pršina Rovi pod mestnim jedrom Novo mesto
Jože Janež,
Jože Čar,
Marjeta Car
Nastanek in razvoj krasa med požiralniki Temenice in izvirom Zijalo
   

Razno

Andrej Hudoklin Dolenjske jame kot naravne vrednote
Andrej Hudoklin Natura 2000 in dolenjski kras
Marko Pršina Kapljica – fotografija s podpisom
Tanja Rukše Pregled članstva Jamarskega kluba Novo mesto
Andrej Hudoklin Nikoli v spomin
Mihael Rukše Silvotu v spomin
  Sponzor


Zbornik v celoti: Dolenjski kras 5 (pdf, 10 Mb). Imenovani zbornik lahko poiščete v splošnih knjižnicah, pri iskanju pa si lahko pomagate tudi z enoznačno šifro za serijske publikacije (ISSN 1318-0797).