Dolenjski kras 2

Da je prva številka Dolenjskega krasa našla ustrezno mesto med dolenjskimi jamarji, priča druga številka Dolenjskega krasa (1987), v kateri klubski avtorji prevladujejo nad ostalimi. V obdobju 1982–1987 se je klub kadrovsko namreč močno okrepil, kar se je poznalo tudi v izjemni raziskovalno-dokumentarni vnemi. Rezultat petletnega dela so bile med drugim tudi številne nove raziskave (Kočevski rog, Podgorje, Trebnje ...), od katerih so najpomembnejše tudi objavljene.

Zbornik, ki je izšel ob srebrnem jubileju, vsebuje mnoge črno-bele fotografije, preglednice ter kar devetnajst jamskih načrtov. Urednik zbornika: Andrej Hudoklin, njegova vsebina je v nadaljevanju ...

 

Vsebina

  Naslovnica, kolofon, vsebina in uvodnik
Jože Cvitkovič 25 let Jamarskega kluba Vinko Paderšič - Batreja Novo mesto
Andrej Hudoklin Franc Pirc – pionir dolenjskega jamarstva
Borivoj Ladišić Speleološke raziskave novomeškega Podgorja
Andrej Hudoklin Prispevek k jamarskemu poznavanju Kočevskega roga
Dušan Novak Podzemeljski vodni tokovi na Dolenjskem
Andrej Hudoklin Onesnažene jame v občinah Novo mesto in Trebnje
Janja Kogovšek,
Andrej Kranjc
Kras v okolici Velikih Lašč
Borivoj Ladišić Jame v Novem mestu
Tomaž Bukovec Brezno Cinkov križ – najgloblje na osrednjem Dolenjskem
Tomaž Bukovec Brezno na sv. Križu
Darko Kulovec Velika in Mala Prepadna
Aleš Lajovic Bobnova jama v Cegenci nad Dvorom ob Krki
Matjaž Puc Pasja jama pri Orlaki
Marko Pršina Jamarska reševalna skupina
Danilo Breščak In memoriam Niko Paulič
Milan Eržen In memoriam Martin Boltes
  Sponzorji

Zbornik v celoti: Dolenjski kras 2 (pdf, 25 Mb). Imenovani zbornik lahko poiščete v splošnih knjižnicah, pri iskanju pa si lahko pomagate tudi z enoznačno šifro za serijske publikacije (ISSN 1318-0797).