Dolenjski kras 7

V uvodniku sedme številke Dolenjskega krasa smo zapisali, da je minilo novih pet let v petinpetdesetletni zgodovini kluba, pet let izjemnih raziskovalnih, organizacijskih in okoljevarstvenih dosežkov, ki so klub postavile med najbolj prepoznavne jamarske organizacije v Sloveniji. Izjemno širok spekter delovanja članov JKNM se je odrazil v nadvse pestri vsebini našega zbornika. Tudi tokrat se nam je pridružilo nekaj zunanjih sodelavcev, ki so že tako pisano vsebino še dodatno obogatili.

Pred vami je torej presek dela med letoma 2013 in 2017. Brez lažne skromnosti lahko zapišemo, da je bilo to pet najbolj uspešnih in produktivnih let v življenju kluba. In mnogo od tega, kar se je v tem času zgodilo, smo zapisali v pričujočem zborniku. Dolenjski kras 7, ki ga vsebinsko zapolnjuje 37 prispevkov, je tudi v likovno-grafičnem smislu naš najprivlačnejši zbornik doslej. In s 227 stranmi tudi najobsežnejši. Lepo povabljeni k branju.

 

Vsebina


Naslovnica, kolofon in vsebina
   

Klub se predstavi (zadnja petletka)

Zdravko Bučar Uvodnik ob 55. obletnici kluba
Borivoj Ladišić Klubski kataster v obdobju 2012–2016
Damijan Šinigoj Jamarska šola
Damijan Šinigoj Reševalna skupina
Damijan Šinigoj Moja prva intervencija
Klemen Mihalič Dolenjski jamarski tabori – nov začetek
Tanja Rukše Pregled članstva
Miha Čekada
Borivoj Ladišić –
prejemnik plakete z zlatim znakom JZS
Borivoj Ladišić – prejemnik plakete z zlatim znakom JZS
   

Raziskovalni dosežki kluba

Damijan Šinigoj Čaganka – povzetek zadnje petletke
Srečko Vidic Lijak pod Grintovcem
Srečko Vidic Lijak 2 pod Grintovcem
Jože Tomšič Zjoturina oziroma Velika Ajbikovka
Borivoj Ladišić Sedemstota jama
Borivoj Ladišić Sistem Željnske jame
Srečko Vidic Odvodnica
Borivoj Ladišić Jezernica
Sandi Vidrih Kofelca
Sandi Vidrih Pesa
Borivoj Ladišić Brezno pri bolnici Zgornje Lašče
Borivoj Ladišić Srečanje z medvedom
Borivoj Ladišić Kaj skriva jama pod železniško postajo?
Tomaž Bukovec Novakova jama – kjer so proteusi doma
Marko Pršina Razkrita skrivnost jame na Cvingerju
Borivoj Ladišić Jame ob Brestanici
Tomaž Grdin Risanje 3D-načrtov jam
   

Čiščenje jam

Tomaž Bukovec Mišnica – očiščena in globlja
Zdravko Bučar Popis in čiščenje jam v okviru projekta LIFE
   

Raziskave drugih območij

Jože Tomšič Kanin 2012–2016
Damijan Šinigoj Grmeč, Jojkinovac
Klemen Mihalič, Jure Tičar, Leopold Bregar, Marko Erker Mednarodna jamarska odprava Zverinjačke rupe
Klemen Mihalič Mednarodna jamarska odprava v Mehiki
   

Drugi jamarski dosežki na dolenjskem krasu

Mitja Prelovšek Kakovost podzemnih voda na Kočevskem polju
Jure Košutnik Ledena jama pri Kunču
Jure Tičar Nova odkritja na Gorjancih
Tanja Podržaj Prvih 10 let Jamarskega kluba Krka
   

Živi svet

Teo Delić Zgodba o odkritju dveh novih živalskih vrst
Andrej Hudoklin, Gregor Aljančič Pregled razširjenosti človeške ribice ter njenega odkrivanja na nizkem dolenjskem krasu

Zbornik v celoti: Dolenjski kras 7 (pdf, 17 Mb). Imenovani zbornik lahko poiščete v splošnih knjižnicah, pri iskanju pa si lahko pomagate tudi z enoznačno šifro za serijske publikacije (ISSN 1318-0797).