Dolenjski kras

Klubski publicistični prvenec ima preprost naslov Dolenjski kras, ki je izšel ob 20. letnici delovanja takratnega Jamarskega kluba Vinko Paderšič - Batreja in ob XXII. zboru slovenskih jamarjev, ki je leta 1982 potekal v Novem mestu. S svojimi prispevki o raziskavah kraškega sveta na Dolenjskem so sodelovali vodilni slovenski strokovnjaki za posamezna področja, ki se jim je pridružilo tudi šest dolenjskih avtorjev. Zanimivost: objavljen je tudi faksimile zapisnika ustanovnega sestanka Jamarskega društva Novo mesto, ki je bil v petek, 16. novembra 1962.

Zbornik je grafično obogaten s številnimi črno-belimi fotografijami, preglednicami ter šestimi načrti jam, vsi prispevki pa imajo kratke povzetke v angleškem jeziku. Urednik zbornika: Milan Eržen.

Zbornik Dolenjski kras po knjižničnih merilih sodi med t. i. serijske publikacije z enoznačno ISSN številko: 1318-0797. Oglejte si jih v vaši najbližji knjižnici. Njegova vsebina je v nadaljevanju ...

 

Vsebina

  Naslovnica, kolofon in uvodnika
Danilo Breščak Vinko Paderšič - Batreja
Milan Eržen Ob dvajsetletnici
Ivan Žgajnar Uroš Tršan – pobudnik ustanovitve Jamarskega kluba Novo mesto
Niko Paulič Dolenjska pokrajina
Davorin Preisinger Jamarska zveza Slovenije
Andrej A. Kranjc O raziskovanju jam na osrednjem Dolenjskem
Dušan Novak Hidrogeološke raziskave na krasu na Dolenjskem
Ivan Gams Nekaj geomorfoloških in speleoloških značilnosti Globodola in okolice
Boris Sket Biološke raziskave v dolenjskih podzemeljskih vodah
Danilo Breščak Arheološke raziskave jam v porečju Krke
Franc Osole Lukenjska jama, arheološko najdišče
France Habe Onesnaževanje jam dolenjskega krasa
Borivoj Ladišić Hidrografske in speleološke karakteristike Temeniškega podolja
Andrej A. Kranjc Rupa na Brodu
Borivoj Ladišić Jama Pihalnik nad Podturnom
Danilo Breščak Beceletova jama
Borivoj Ladišić Gabrska jama
Darko Kulovec Radoška jama – Liberenica
  Sponzorji

Zbornik v celoti: Dolenjski kras (pdf, 24 Mb). Imenovani zbornik lahko poiščete v splošnih knjižnicah, pri iskanju pa si lahko pomagate tudi z enoznačno šifro za serijske publikacije (ISSN 1318-0797).