Kostanjeviška jama

Kostanjeviška jama

Nekoč Jama nad izvirom Studene in sedaj Kostanjeviška jama predstavlja krono raziskovalnega dela več generacij dolenjskih jamarjev: prvopristopnikov v letu 1937, generacije ustanoviteljev novomeškega kluba v zgodnjih 60-tih letih z odkritjem Podorne dvorane in Črnega rova, generacije kostanjeviških jamarjev, ki so jamo uredili za turistični obisk, ter ne nazadnje generacije jamarjev ob koncu drugega tisočletja, ki je odkrila veličastno nadaljevanje dolenjske lepotice vse do podzemnega toka Studene. V slabih 70-tih letih po njenem odkritju so se v njej kalili skorajda vsi dolenjski jamarji,  tako da lahko Kostanjeviško upravičeno štejemo za jamo vseh generacij. Za Jamarski klub Novo mesto je jama na najvidnejšem mestu tudi zato, ker je prav njeno raziskovanje poleti 1962 pomenilo neposreden povod za ustanovitev jamarskega kluba v Novem mestu novembra istega leta.

Kostanjeviška jama je trenutno edina turistična jama na osrednjem Dolenjskem, katere skrbnik je Klub jamarjev Kostanjevica na Krki. Slednji ima svoje korenine prav v novomeškem klubu, saj se je v samostojen klub razvil iz prvotne sekcije novomeškega kluba.

Po izjemnem odkritju novih jamskih prostorov 24. novembra 1996 so se nova odkritja vrstila druga za drugim, dokler množice raziskovalcev ni zaustavil 33 m globoki Veliki sifon z Jezerom tretjega tisočletja za njim. Prvotnim 350 m jamskega poligona smo tako namerili skoraj poldrugi kilometer novih jamskih prostorov.

V petih letih raziskovanja, merjenja in fotografiranja smo jamarji raziskovalci doživeli skorajda vse, kar je možno v podzemlju doživeti. Jami, njenim raziskovalcem in javnosti pa smo zapustili bogato opremljeno fotografsko monografijo, v kateri smo skušali pozabi iztrgati vse, kar po našem mnenju ne bi smelo biti pozabljeno.

V monografiji formata A4, ki obsega 112 strani bo bralec našel obilo dokumentarnega gradiva, načrta Kostanjeviške in Bizjakove jame ter skoraj sto, večinoma barvnih fotografij. Knjigo sta družno izdala in založila Jamarski klub Novo mesto in Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, javnosti pa smo jo družno predstavili 11. maja 2002 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Urednik monografije: Andrej Hudoklin. Fotografije: Marko Pršina.

Monografija Kostanjeviška jama po knjižničnih merilih sodi med t. i. monografske publikacije z enoznačno ISBN številko: 961-238-049-X. Knjigo si lahko ogledate v vaši najbližji knjižnici, jamo pa seveda pri Kostanjevici na Krki. Vabljeni!

 

Vsebina

Andrej Hudoklin Kostanjeviška jama in njeni raziskovalci
Borivoj Ladišić Bizjakova jama, soseda Kostanjeviške jame
Miha Brenčič  Geologija Kostanjeviške jame
Boris Sket Živalski svet Kostanjeviške in Bizjakove jame
Andrej Hudoklin Netopirji v Kostanjeviški jami
Slavko Polak Jamski hrošči Kostanjeviške jame
več avtorjev Jama in jamarji
   
Monografija v celoti Kostanjeviška jama