Dolenjski kras 4

Med izdajama tretje in četrte številke Dolenskega krasa (2002) je resda minilo 10 let, zato pa je slednja doslej vsebinsko najbolj bogata in raznolika. Svoje prispevke je pripravilo 23 večinoma klubskih avtorjev. Zbornik je izšel ob četrti desetletnici kluba, v njem pa so še posebej zanimive zgodbe in spomini nosilnih akterjev posameznih obdobij v življenju kluba. Ob njih so še poročila o raziskavah v preteklem obdobju, prispevki o onesnaženosti jam, opis naših jamarskih nezgod ter zapisi o Kostanjeviški jami. Ob poročilu o delu klubskega katasta najdete celo dve pesmi. Urednik 112 stranskega zbornika: Andrej Hudoklin, njegova vsebina je v nadaljevanju ...

 

Vsebina

  Naslovnica, kolofon, uvodnik in vsebina
 

Zgodbe in spomini iz zgodovine Jamarskega kluba Novo mesto

Andrej Hudoklin Iskrico je pred 40 leti zanetil Uroš Tršan
Marjan I. Moškon Prvič v zaresnem podzemlju
Ivan Žgajnar Utrinki o rojstvu in prvih dveh letih delovanja društva
Danilo Breščak Spomin na ustanovitev jamarskega kluba
Lojze Medle Zanimiva noč v Studeni
Milan Eržen Poročilo jamarskega kluba
Borivoj Ladišić Ponovni zagon klubske aktivnosti leta 1978
Andrej Hudoklin Topliško obdobje med leti 1982 do 1987
Tomaž Bukovec Od prusika do svedrovcev
Miha Rukše Gabrsko obdobje glasnega raziskovanja podzemlja
Zdravko Bučar Zadnje ali tečajniško obdobje
Jože Avbar,
JožeTomšič 
Jamarji generacije 2002 ali mirnopeški jamarji se predstavijo
Zdravko Bučar Dolenjski jamarski tabori
 

Raziskave

Darko Hribar Štirnica – raziskovanje najglobljega brezna Kočevskega roga
Frenk Jenkole,
Marko Pavlin
Odkritje Bobnove jame
Tanja in Mihael Rukše Brezno 4. julij
Borivoj Ladišić Osamljeni kras Zasavja
Borivoj Ladišić Raziskave na Radohi
Jože Tomšič Ajdovška jama nad Globodolom
Darko Hribar Nova odkritja v Rivčji jami
Anton Tramte Jama čudežnega križa
Andrej Hudoklin Netopirji v dolenjskih jamah
Mihael Rukše Novomeški jamarji na Kaninu
Andrej A. Hudnik Z. Pozimi na Kaninu
Marko Pavlin Proti dnu Slovenije
   

Onesnaženost jam

Andrej Hudoklin Onesnaženost jam v Mestni občini Novo mesto
Andrej Gašperič  Čiščenje Pristavske jame
Zdravko Bučar  Čiščenje Shornice
Frenk Jenkole   Shornica, odkritje nadaljevanja
   

Naše jamarske nezgode

Marko Pavlin Petnajst let jamarskega reševanja na Dolenjskem
Zdravko Bučar Kako mi je padel kamen na glavo
Tomaž Bukovec Padec Tramtetove čelade v Šolnovem breznu
Tomaž Bukovec Počen palec v Čepnici
Tomaž Bukovec Mihovska jama – sreča v nesreči
Tomaž Bukovec Ožina brez vrnitve
Tomaž Bukovec Cinkova ožina
Darko Hribar Nesreča ob odkrivanju Kriškega brezna
Andrej Hudoklin  Zlomljena vponka v Cink križu
Marko Pršina "Cegu" na glavo
Anton Tramte  Brezno zlomljene noge
Iztok Vilić Vse moje ožine
   

Kostanjeviška jama

Andrej Hudoklin Izšla je monografija o Kostanjeviški jami
Marjan Raztresen Prva monografija o kraški jami
Rafko Urankar Kostanjeviška jama
Marko Pršina Fotografiranje Kostanjeviške jame
Marko Pršina Drugi potop
   

Kataster

Borivoj Ladišić Kataster v obdobju 1997–2001
 

Pesmi

Tanja Rukše Podgurka
Igor Nose Luč v temi


Zbornik v celoti: Dolenjski kras 4 (pdf, 18 Mb). Imenovani zbornik lahko poiščete v splošnih knjižnicah, pri iskanju pa si lahko pomagate tudi z enoznačno šifro za serijske publikacije (ISSN 1318-0797).