Bilteni 1988–1996

Leta 1988 smo za občni zbor pripravili prvo klubsko informativno glasilo, ki smo ga poimenovali Bilten. Prvemu so sledili bilteni do vključno leta 1996 (z izjemo 1992). Ponujali so vsakoletni pregled klubske aktivnosti, v njem pa so svoj prostor našli opisi dejavnosti, ki po strožjih uredniških merilih ne sodijo v resnejšo literaturo. Mednje sodijo poročila o delu kluba, pregled klubskih ekskurzij, opisi novoodkritih objektov, lestvice aktivnosti članov, izobraževalni članki ter zanimivosti iz kraškega sveta Dolenjske. Pregled osmih številk letnega klubskega glasila bralcu ponudi mnogo stvarnejšo sliko življenja in dela v klubu ter hkrati predstavi njegovo izjemno pestrost.

Podobno kot publikacije Dolenjski kras tudi Bilteni premorejo grafične priloge: fotografije, preglednice ter načrte jam. Oblikovali smo jih s pomočjo računalnika, razmnoženi pa so bili v preprosti fotokopirni tehniki. Ker je skromna naklada 60 izvodov nemudoma pošla, bi morda veljalo Biltene objaviti še v tiskani obliki ...

Bilten '88
Bilten '89
Bilten '90
Bilten '91
Bilten '93
Bilten '94
Bilten '95
Bilten '96