Dolenjski kras 6

Šesta številka Dolenjskega krasa je izšla ob 50 letnici delovanja Jamarskega kluba Novo mesto. Na njegovo naslovnico smo umestili fotografijo iz globin brezna Čaganka. Tej, po novem najgloblji, dolenjski jami smo tudi sicer posvetili največ pozornosti, saj je rekorderka bolj kot katerakoli druga jama doslej zaznamovala klubske dejavnosti. Kljub temu v uvodnih prispevkih zbornika nismo pozabili na raznovrstne klubske dejavnosti v obravnavani »petletki« 2008-2012. Njihova široka paleta ponovno kaže na izjemno pestrost življenja in dela v našem klubu. Po pričakovanju je najobsežnejše poglavje Raziskovalni dosežki kluba, v katerem popisujemo raziskave tako dolenjskega, kakor tudi primorskega (Kanin) in bosanskega krasa. Zaključni prispevki v zborniku so namenjeni drugim jamarskim dosežkom na dolenjskem krasu ter trem prispevkom iz živega kraškega sveta.

K sodelovanju smo tokrat pritegnili kar 24 avtorjev, ki so skupno oddali 39 prispevkov. Dolgoletnemu samostojnemu uredniku Andreju Hudoklinu se je pri tej številki pridružil Damijan Šinigoj. Morda je to pripomoglo tudi k povečanemu obsegu, saj zbornik obsega rekordnih 165 strani. Njegova vsebina je v nadaljevanju ...

 

Vsebina

  Naslovnica, kolofon in vsebina
 

Klub se predstavi

Mihael Rukše Uvodnik
Andrej Hudoklin Dolenjski kras 6
Borivoj Ladišić Klubski kataster v obdobju 2007–2011
Andrej Gašperič Reševalna skupina
Mihael Rukše Jamarska šola
Uroš Mervič Klubska oprema
Marko Pršina Spletna in intranetna stran
Klemen Mihalič Klubska filmska produkcija
Damijan Šinigoj Tomaž, jamski fotograf
Uroš Mervič Klubski izleti
Tanja Rukše Pregled članstva
   

Raziskovalni dosežki kluba

Srečko Vidic Čaganka, najgloblje brezno na Dolenjskem
Damijan Šinigoj Čaganka prek 300
Klemen Mihalič Statistika obiskov Čaganke
Jasna Šinigoj,
Andrej Lapanje,
Marijan Poljak
Jasna Šinigoj, Andrej Lapanje, Marijan Poljak
Geologija območja zaledja Dobličice
Srečko Vidic Šumeča polšna
Srečko Vidic Esmeralda
Mihael Rukše Topli vrh 5
Jernej Tramte Vražji kamen 11, dobesedno
Borivoj Ladišić Šibje in jama Šumetac
Marko Pršina Partizanska lekarna
Andrej Hudoklin Zakaj je Jazbina zaprta?
Tomaž Bukovec Mala in Velika Vratnica
Tomaž Bukovec Mišnica in Mišnice
Andrej Hudoklin V izviru Žibrščice
Srečko Vidic Straški mejnik
Andrej Gašperič Stoletne poplave Temenice
Jože Tomšič Lobanja X
Stanka Blatnik Hinjska sekcija
Andrej Gašperič Kaninski podi 2007–2012
Jože Stopar, Mihael Rukše V jamah na planini Manjača v Bosni
Borivoj Ladišić Onesnažene jame
Jože Tomšič Jama Grč vrh 3 je očiščena
   

Drugi jamarski dosežki na dolenjskem krasu

Jure Tičar Pečenjevka
Darko Hribar Nova odkritja v izviru Obrh
Matej Mihailovski Raziskovanje izvira reke Dobličice
Andrej Hudoklin, Tine Ilenič Izvir jamske školjke
   

Živi svet

Valerija Zakšek Genetske raziskave in pestrost podzemeljskih živali
Andrej Hudoklin, Primož Presetnik Varstvo ogroženih jamskih zatočišč netopirjev
Andrej Hudoklin Zaskrbljujoče stanje habitata človeške ribice
  Sponzorja


Zbornik v celoti: Dolenjski kras 6 (pdf, 9 Mb). Imenovani zbornik lahko poiščete v splošnih knjižnicah, pri iskanju pa si lahko pomagate tudi z enoznačno šifro za serijske publikacije (ISSN 1318-0797).