Brezno pri bolnici Zgornje Lašče

2.11.2015

Na Kočevskem rogu so v času druge svetovne vojne delovale številne partizanske bolnice. Na območju nedaleč Podstenic sta delovali dve, bolnica Spodnje Lašče in bolnica Zgornje Lašče. Bolnico Spodnje Lašče so začeli graditi 2. februarja 1943 v gozdu nad Podstenicami. Gradnja je bila dokončana marca 1943. Bolnico je med nemško ofenzivo 28.10.1943 odkrila in požgala nemška vojska. Žrtev med ranjenci ni bilo, saj so jih pravočasno preselili in skrili. Bolnico Zgornje Lašče so začeli graditi konec maja 1943 na območju Kunča, ker prostor bolnice Spodnje Lašče niso več smatrali za najbolj varno. Da je bila odločitev pravilna, je potrdilo njeno odkritje in požig. Bolnica Zgornje Lašče je bila dograjena junija 1943 (Štangelj, 2015). Zamisel je bila ta: stara postojanka Spodnje Lašče bi sprejemala vse ranjence. Tam bi se izvršila triaža in bi se nepokretni ranjenci potem odnesli v eno uro oddaljeno novo postojanko Zgornje Lašče, ki so bile same po sebi nekak bunker, ker so bile dobro skrite v manjši dolinici, obkroženi s skalami. Posebnost postojanke Zgornje Lašče je bilo stranišče. V bližini barake, oddaljene od nje 25 m so na pobočju hriba nad dolinico našli navpično jamo. To so prekrili s tramovi, nad njo postavili pokrito običajno stavbo za stranišče z desko in stopničastim dohodom. Vso stavbo so zamaskirali s smrekami. Iz tega prostora si imel krasen razgled po vsej postojanki, dočim te gori niso videli (Novak, 1982). Bolnica Zgornje Lašče je delovala do marca 1945 in nikoli ni bila odkrita. Takrat so jo izpraznili. Ob nemško-domobranski ofenzivi v Kočevskem rogu v aprilu 1945 so prazno bolnico odkrili in požgali (Štangelj, 2015). Prostor bolnice Zgornje Lašče je bil pozabljen, a je Blažu Štanglju uspelo skromne ostanke bolnice novembra 2014 najti. Obenem je našel tudi domnevno brezno, ki so ga uporabljali za stranišče.

V soboto, 24. oktobra 2015 je Blaž pokazal lokacijo brezna, ogledali smo si še prostor bolnišnice, kjer je Blaž pokazal številne ostaline, ki so nakazovale obstoj bolnice na tem mestu: ostanki štedilnika, razne kovinske predmete, opeke, ostanki zidanega ognjišča … Obenem je pokazal lokacijo še enega brezna, na katerega je naletel pri iskalni akciji.

Angelca in Boro na območju nekdanje bolnice Zgornje Lašče. Foto Blaž Štangelj.

Vhod v brezno-stranišče, v dolini lokacija bolnice (narisana hiška). Foto Blaž Štangelj.

Že naslednji dan smo se v isti sestavi dobili ter raziskali obe brezni. Seveda je bilo najbolj zanimiva raziskava brezna, ki so ga domnevno uporabljali za stranišče. Spustil sem se v 14 m globoko brezno, na dnu je bila le prst oziroma humus, tla so v obliki nasipnega stožca padala še 3 m globlje.

Pogled v brezno. Foto Blaž Štangelj.

V tleh ob steni sem naredil za dobrih pol metra globoko sondo, v kateri sem našel, poleg številnih govejih kosti tudi večje število raznih predmetov: naboj, stekleničko, preperele ostanke konzerv in podplatov, kovinsko ploščico, lončenino …

Predmeti iz brezna. Foto Borivoj Ladišić.

S tem je bilo dokazano, da je brezno res služilo za stranišče ter za odstranjevanje vseh odpadkov iz bolnice, kajti okoli bolnice se ni smelo odlagati nobenih odpadkov. Vedno se je našlo kakšno primerno mesto za ta namen, najbrž kakšna globel v bližini. V tem primeru je to bilo prav tisto brezno-stranišče. Številne goveje kosti iz kuhinje (in najbrž tudi drugih domačih živali) in odvržene v brezno so dokaz za to.

Zanimiv posnetek od vhoda do dna, kjer kopljem v tleh. Foto Blaž Štangelj.

Del najdb na »rostfraj« kovinski ploščici ter kup govejih kosti. Foto Borivoj Ladišić.

Blaž fotografira najdbe. Foto Borivoj Ladišić.

Sledila je še raziskava v 500 m oddaljeno brezno z globino 20 m, ki je v notranjosti lepo zasigano.

Vhod v 20 metrov globoko brezno. Foto Blaž Štangelj.

Sodelovali Blaž Štangelj, Angelca Pajk in Borivoj Ladišić.

Literatura:

  • Štangelj, Blaž. Slovenska centralna vojno partizanska bolnišnica v Kočevskem rogu. Seminarska naloga, Novo mesto, 2015.
  • Novak, Jože, ur. Zbornik dokumentov in podatkov sanitetske službe v narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem 1941-1945. Knjiga 1. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1984.