Mišnica - veliko čiščenje [2]

31.8.2015

V soboto, 29. avgusta 2015, smo nadaljevalis čiščenjem jame Mišnica. V jami smo pričakovali mine, zato je bila prva ekipa sestavljena iz dveh pirotehnikov (enega so v jamo spustili člani jamarske reševalne službe) in našega Klemna. Med iskanjem min so očistili dno vhodnega brezna , ki je iz še vedno zelo dobro ohranjenih lesenih desk. Rezultat njihovega dela je bila najdba štirih min nemškega izvora ter »kibla« in pol blata in kamenja. V nadaljevanju smo jamo čistili samo jamarji, saj v zgornjih delih drugega nasipnega stožca nismo pričakovali min. Sestava odpadkov se je popolnoma spremenila: prej smo iz jame tovorili predvsem blato, kamenje in seveda nekaj min, sedaj pa vrečke z odpadki, kosti živalskih kadavrov, razne železne izdelke, zdrobljeno steklo in podobno. Zaradi ožine smo za dvigovanje odpadkov začeli uporabljati 200 l pločevinaste sode, »kibla« je čakala na podestu in bila uporabna samo za iznos večjih kosovnih odpadkov.

Plato pred jamo je bil poln službenih vozil NUS-a.

Takšno je bilo kopanje odpadkov na dnu druge stopnje

Medtem ko smo jamarji pod budnim nadzorstvom pirotehnikov nadaljevali s čiščenjem jame, je drugi del ekipe De NUS ob pomoči gasilcev PGD Dobrnič, specialne enote policije in v prisotnosti medicinske ekipe v varni razdalji od jame uničil mine.

Na površju je kup odpadkov naraščal, sode smo morali spuščati globlje in globlje, prehoda v poševni rov , ki bi nas popeljal do vode, pa ni in ni bilo. Malo pred mrakom je ekipa v pretežni sestavi JRS sporočila , da so našli nadaljevanje. Do zaključka akcije smo še temeljito očistili prehod in preverili ali nas le-ta res pripelje do podzemske reke.

Anže pri spuščanju v nadaljevanju

Osnovni cilj čiščenja je bil tako dosežen, jamarji smo prišli do vodnega toka in voda bo lahko ob poplavah neovirano odtekala v podzemlje. Kljub temu bomo s čiščenjem še nadaljevali, saj moramo odstraniti vse odpadke iz druge stopnice, da ti ne bi ob močnejših poplavah zamašili ozkega prehoda do vode.

Še nekaj številk: iz jme smo devetintridesetkrat (39) potegnili odpadke, od tega petkrat »kiblo«, enkrat mine, ostalo so bili 200 litrski sodi. Skupaj smo tako izvlekli za dve traktorski prikolici blata in kamenja, štiri kubične metre komunalnih odpadkov, za dobro tono železa in seveda štiri minometne mine. V jamo je bilo opravljenih trinajst spustov jamarjev in dva spusta pirotehnikov.

Na akciji smo sodelovali Klemen Mihelič, Primož Paterneš, Mihael Rukše, Anže Tomšič in Zdravko Bučar (vsi JKNM) ter Walter Zakrajšek, Robert Kusić, Marko Zakrajšek in Maks Merela (vsi JRS) .

Zaradi pričakovanih najdb min ali drugih eksplozivnih sredstev so na akciji sodelovale tudi ekipe De NUS s sedmimi udeleženci, medicinske prve pomoči s tremi udeleženci, ekipa PGD Dobrnič, specialna enota Policije in osem vaščanov vasi Vrbovec, katerim se še posebej zahvaljujemo za pomoč pri iznosu odpadkov in za zelo dobro prehrano vseh udeležencev.

Zdravko Bučar