Info točka na Kočevskem Rogu

7.10.2018

Jamarji visoko kraško planoto Kočevski Rog ter njegovo nadaljevanje Poljansko goro še kako dobro poznamo, saj ta prostor v našem klubu raziskujemo že 35 let. Pretekli četrtek, 27. septembra 2018, pa je obravnavan prostor bogatejši za vstopno točko nastajajočega informacijskega centra. Začelo se je pravzaprav s tem, da je Občina Dolenjske Toplice preteklo leto postala najemnica Lukovega doma v bližini Baze 20. V njem je prepoznala možnost vzpostavitve informacijskega centra, s katerim bi obiskovalcem predstavili široko paleto naravnih vrednot ter pestre kulturne dediščine tega območja, med katero nedvomno izstopa tista iz obdobja NOB. Če bo šlo vse po načrtih, bodo objektu dozidali sanitarije, uredili kuhinjo, prostore opremili s tehničnimi pripomočki ter jih napolnili s poučnimi vsebinami. Ob tem računajo tudi na sredstva iz kakšnega primernega razpisa. Sicer se zdi, da v prihodnje Baza 20 ter drugi kulturni spomeniki ne bodo več tako zapostavljeni. V okviru Mreže za Bazo 20, ki združuje različne zainteresirane deležnike, potekajo številni razgovori, s katerimi si prizadevajo za oživitev in promocijo tega območja.

Eden od korakov na tej poti je bil storjen v zgornjih dveh sobah Lukovega doma. V prvi je Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, v okviru projekta LIFE Kočevsko pripravil štiri razstavne panoje, na katerih je predstavil ogrožene živalske vrste tega območja, med njimi tudi močerila.

Panoji Zavoda RSVN.

Večji prostor pa smo namenili obsežni predstavitvi našega jamarskega kluba. Predstavili smo nekdanjo in sedanjo jamarsko tehniko ter jo dopolnili z rezultati naše publicistične dejavnosti. Posebej za ta namen pa je idejni vodja opisanega dogajanja Andrej Hudoklin spodbudil pripravo tematske razstave z naslovom V jamah Kočevskega roga in Poljanske gore.

Pogled v levo polovico prostora ...

... in še v desni del.

Na njej smo predstavili vse ključne kraške in jamarske elemente tega prostora. Na osmih informativnih panojih tako obiskovalec lahko dobi osnovno informacijo. Postavitev jamarske tehnike je pripravil predsednik Zdravko Bučar, zasnova informativnih panojev pa je delo Andreja Hudoklina.

Razstavo je odprl Jože Muhič, župan topliški (desno).

Andrej in Borivoj med ogledom panojev.

Ekipa postavljavcev: Luka Pršina, Andrej Hudoklin, Marko Pršina in Zdravko Bučar.

Vzorčni primer informacijskega panoja.

Razstavo, ki jo krasijo naši najboljši posnetki, večinoma uporabljeni že v Dolenjskem krasu 7, sem oblikoval Marko Pršina. Lepo ste vabljeni, da si jo ogledate. Urnik odprtja poiščite na spletni strani Dolenjskega muzeja.

Marko Pršina