Ob Gračnici

4.1.2018

Sredi decembra 2017 sem se odpravil na akcijo ob reki Gračnici v Posavju. Od Jurkloštra sem se peljal dolvodno ob reki ter na nasprotni obali zasledil dva morebitna vhoda. Zaradi visoke vode na nasprotno obalo ni bilo možno prečiti, zato bo ostalo za toplejše dni ter ko bo voda upadla.

Vhod v morebitno jamo ob Gračnici. Foto Borivoj Ladišić.

Drugi vhod ob Gračnici. Foto Borivoj Ladišić.

Moj cilj je bila še neregistrirana jama Vrabčeva peč. Odpira se v visokem skalovju ob potoku Lamošek. Ustavim se v Lipnem Dolu, kjer Lamošek priteče od severa v Gračnico. Grem ob potoku po poti mimo kamnoloma in po širokem travniku do gozdnega roba. Nadaljujem po poti ob potoku, a se pot hitro konča. Ob potoku se pričnejo dvigovati mogočne pečine. Zaradi navpičnih skal ob potoku moram večkrat prečiti potok in prestopiti na drug breg. Velik zevajoči vhod v jamo, ki se odpira na desni strani potoka in 20 m višje, vidim že od daleč.

Velik vhod v Vrabčevo peč. Foto Borivoj Ladišić.

V potoku, točno pod vhodom, leži velik kup odpadkov, avto karoserija, plastični sodi in podobna krama – odpadke zasledim tudi višje v strugi potoka. Zanimivo, kako so odpadki prišli v strugo potoka, obale so zelo strme in skalnate, pečine so visoke več 10 metrov. Verjetno je nekje kakšna dostopna pot do potoka ali do vrha debri.

Odpadki v potoku pod vhodom v Vrabčevo peč. Foto Borivoj Ladišić.

Vhod je 8 m široka odprtina in prav toliko visoka. Za vhodom je dvorana enakih dimenzij, dolga 8 m, ki se postopno oži, strop pa ostane v isti višini. Na tleh je grušč in zemlja ter dve veliki podorni skalnati gromadi. Prostor se zoži na nekaj metrov. Ob severni steni se prosto povzpnemo 10 m višje do pod stropa. Na koncu se jama deli na dva kratka rova, ki se končata brez vidnega nadaljevanja. Tu so na stropu številni ježki. Iz manjše nedostopne odprtine po steni polzi voda in odlaga sigo. V zgornjih delih jame se pojavlja voda, ki mezi po stenah in v zimskem času v nižjih delih jame ustvarja ledene kapnike.

Pogled iz notranjosti jame proti vhodu in potoku. Foto Borivoj Ladišić.

Po geološki karti jama leži na stiku med triasnimi in miocenskimi kamninami. Južno stran stika tvorijo srednje triasni dolomiti, ki se proti severu stikajo z apnenčevimi peščenjaki, konglomerati in litotamnijskimi apnenci. V stenah jame so dobro vidni konglomerati, kar pomeni da je jama nastala v miocenskih konglomeratih.

V stenah jame so dobro vidni konglomerati. Foto Borivoj Ladišić.

Sledil je ogled Ulčnikove jame, ki se odpira visoko v skalovju nad Gračnico. To je vodna jama, po kateri teče potok, po 40 m pa se tako zoži, da ni več možno nadaljevati. Popravil sem koordinate vhoda ter posnel nekaj fotografij.

Velik vhod v Ulčnikovo jamo. Foto Borivoj Ladišić.

Skozi jamo se pretaka potok. Foto Borivoj Ladišić.

Po vrnitvi domov sem se peljal po grapi potoka Slatina ter na nasprotni obali opazil vhod v jamo. Zaradi močnega curenja in kapljanja vode s stropa sem ogled odložil za kasneje. To sem opravil 3. januarja letos. Vode je bilo nekoliko manj, a sem bil vseeno moker. Za vhodom je 4 m dolgo, a plitvo jezero, rov v nadaljevanju se konča s sigovim slapom. Nad jamo je strmo pobočje z grabnom, po katerem teče potoček. Ta odlaga lehnjak, tako da je nad jamo nastala njegova velika gmota. Potok ponikne prav v tej gmoti ter priteče v jamskem stropu. Jama je vsa v sigi in lehnjaku, lehnjak je tudi povsod okoli vhoda in pred jamo.

Pred vhodom v Jamo ob Slatini. Foto Angelca Pajk.

Pogled iz jame proti vhodu. Foto Borivoj Ladišić.

Na januarski akciji se mi je pridružila tudi Angelca Pajk.

Borivoj Ladišić