Osemstota jama

24.2.2018

Novembra 2016 sem v Kataster jam vpisal svojo sedemstoto jamo, ki sem jo poimenoval prav tako – Sedemstota jama. Sedaj, le 15 mesecev kasneje, sem poslal v registracijo svojo osemstoto jamo. Seveda sem jo poimenoval Osemstota jama. Odpira se na Kočevski gori, točneje v pobočju Koblarskega hriba. Vhod je štirimetrska velika odprtina.

Vhodna odprtina.

Pogled iz vhodne dvorane proti vhodu.

Za vhodom se spustimo v večjo dvorano. Na zahodni strani dvorane je brezno, ki pripelje v veliko dvorano.

V zahodnem koncu vhodne dvorane se odpira brezno.

Tla dvorane padajo proti jugu. Skozi ožji prehod pridemo v široko nadaljevanje jame. Sledita še dve ožini, a sta to dvometrski odprtini, ki povezujeta sosledje večjih prostorov. Tla vseskozi padajo do končne podorne dvorane - pravzaprav gre za 3 velike prostore. Tu je veliko podornih blokov, ki so prekriti s sigovo skorjo, povsod pa so večji in manjši kapniki.

Zasigani podorni bloki v eni od podornih dvoran.

Jama je v vsej dolžini lepo zasigana. Je tudi nekaj lepih kapniških stebrov.

Kapniški stebri v drugi ožini …

... in tretji ožini.

Samotar pred kratko stopnjo.

Jama je dolga 155 m ter globoka 37 m.

Raziskal in fotografiral Borivoj Ladišić.