Odpiranje izvira Žibrščice

21.9.2009

Žibrščica je ponikalnica na Dobrniškem polju. Vanjo se stekajo tudi poplavne vode, ki se po deževju pojavijo v suhih dolinah pod Knežjo vasjo in Železnim. Visoka voda odteka po 6,2 km dolgi regulirani strugi, ob kateri je več požiralnikov do končnih ponorov pri Mišnici. Stalen podzemski tok je na globini okoli 25 m in najverjetneje odteka v izvir Temenice v Luknji.

Edini stalni izvir je v Stranjah. Voda v izviru Žibrščice priteka iz 2 m široke in preko 3 m globoke izvirne kotanje. Nekdaj je bil pomemben lokalni vodni vir urejen kot zajemališče, perišče in napajališče. Po letu 1958 je bilo zabeleženo usihanje vode, po izgradnji vodnjakov pa je bil postopno opuščen in zasut. Krajevna skupnost Dobrnič je izvir 2008 očistila in uredila. Izvirna luknja, ki naj bi po spominu domačinov pripeljala do podzemskega toka pa je ostala zatrpana. Sušni dnevi v septembru so bili pravi izziv za čiščenje izvira.

Označen izvir Žibrščice. Potok teče proti jugu do ponorov pri Mišnici.

V soboto 19. septembra je skupina domačinov in jamarjev JK Novo mesto začela kopati nasuto ilovico, ki je z globino postajal vse bolj lepljiva. Odstraniti je bilo treba okoli 2,5 m3 zemlje, da smo izvir poglobili za dober meter in prišli do nivoja podzemske vode. Po prebitju glinene zapore smo obstali na kamnitem podoru, dno pa je preplavila voda. Akcijo smo prekinili in se odločili, da delo nadaljujemo, ko se bo vodni nivo znižal.

Tako smo kopali.

Podzemska voda je začela pritekati v izvir ...

Primož se je zavezal, da bo spremljal vodni nivo in organiziral novo akcijo, ko bo voda upadla, Filip pa bo kdaj pa kdaj ponoči skočil do izvira in preveril prisotnost človeške ribice

Delovna ekipa.

Akcijo je vodil Primož Paterneš,  sodelovali smo še jamarji: Davor Kacin, Tone Zupančič, Tomaž  Bukovec, Andrej Hudoklin (na koncu sta prihitela še Filip Avbar in Franci Zupančič). Brez delavnih domačinov (Matjaž Glavan, Jaka  Zupančič, Jože Korelc, Igor Smolič, Tone Prpar, Lojzka Prpar) pa gotovo ne bi šlo tako gladko in hitro.

Andrej Hudoklin


Dodatek 29.9.2009

V soboto 26. septembra smo zaradi (še vedno) sušnega obdobja in upada nivoja podtalnice lahko nadaljevali s kopanjem. Izvir smo poglobili za dobre pol metra in ponovno pristali v prav toliko globoki kalni vodi. Najprej smo odmetali sloj glinene usedline, odstranili z dna nekaj večjih skal (s pomočjo traktorja), kamniti grušč pod njimi ter različne kosovne odpadke. V globini se čuti skalni podor. Voda je imela 13 stopinj C. Nivo vode je sedaj 2,8 m pod robom izvira, dno pa je na globini 3,5 m. Če prištejemo še nekdanji rob izvira, smo prišli do skupne globine 4,2 m. Seveda še nismo na dnu, predpostavljamo pa, da je do tam še dober meter. Mogoče nas bo suša, ki ta trenutek še traja, v kratkem spustila še malo globlje.

Franci in Drago na (začasnem) dnu.

V nedeljo pa sta Igor Smolič in Primož Paterneš ob izviru postavila še informativno tablo, ki jo je pripravil Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s KS Dobrnič.

Izvir sedaj krasi inforativna tabla.

Na akciji smo sodelovali: Primož Paterneš, Franci Zupančič, Drago Primc, Filip Avbar, Tomaž Bukovec, Jaka Zupančič s traktorjem in Andrej Hudoklin.

 

Dodatek 9.10.2009

V torek 6. oktobra 2009 smo že tretjič zakopali v izvir Žibrščice. Po dolgotrajni suši se je voda umaknila še globlje. Najprej smo odkopali podsuto zemljo, ki je v vlažni izvirni kadunji postala pravi ilovnat čmok. Pomagali smo si z vedri, ki smo jih previdno dvigovali, material pa nalagali na traktorsko kiblo. V spodnji plasti so prevladovali kamni. Nekaj večjih smo potegnili ven z vrvjo in odprl se je obod kompaktne kamninske osnove - dno pa je zalila voda. Tokrat smo izvir poglobili za slab meter in zopet obstali do kolen v vodi. Primož je lopato v celoti in brez težav porinil pod potopljen skalni previs, kamor so se valili potopljeni kamni ... Bo treba še globlje!

Zahtevno kopanjev izviru.

Spet smo prišli do vode.

Na akciji smo delali Primož Paterneš, Franci Zupančič, Drago Primc, Anže Tomšič, Filip Avbar, Tomaž Bukovec, Smoličevi fantje s traktorjem in Andrej Hudoklin.

 

Dodatek: 17.10.2009

Pred slovesno otvoritvijo obnovljenega izvira smo še enkrat zavihali rokave. Vodni nivo se je po zadnjem čiščenju zopet znižal za  cca 0,5 m. Tokrat je začel s kopanjem ilovnatega nasutja bližnji sosed Filip. Ko smo s pomočjo traktorja potegnili ven še nekaj večjih skal, je voda zopet zalila dno izvirne kotanje, na severni strani pa se je začel odpirati vstop v dotočni rov. Pod nogami smo v kalni vodi čutili gibljivo podorno kamenje, ki bi ga bilo treba še odstraniti, da bi se očistil vstop v vodni rov. Žal nam ni več uspelo najti časa, da bi pred jesenskim dežjem, ki je dvignil nivo podzemne vode, izvir še malo poglobili. Izziv torej ostaja!

Kamen se vrača na površje.

Sedaj je že kar globoko.

Zaključna dela.

Naslednji dan, 18. oktobra 2009 smo se bili tudi na slovesnem odprtju, ki so se ga udeležili številni domačini. Na dno izvira smo v vodo položili plastičen model človeške ribice. Seveda je očiščen izvir z ribico vzbudil veliko zanimanja. Navsezadnje poučna zgodba tole čiščenje za Dobrniško dolino, saj so zapuščeni vodni viri v pozabljivih človeških glavah spet dobili status naravne dediščine, za katero je treba skrbeti … Ob tem pa seveda nismo bili vsi srečni, saj bi bili ob vsej hvali med slovesnim odprtjem tudi jamarji lahko deležni kakšne besede več. Pa kdaj drugič!

Človeška ribica na dnu očiščenega izvira.

Upajmo, da bo blagoslov zalegel ...

Prisotni: Primož Paterneš, Franci Zupančič, Filip Avbar, Drago Primc, Smoličevi fantje ter Andrej Hudoklin.

 

Opomba urednika

Med fanti, ki so se spopadali z vodo, blatom in skalami v nekoč zasutem izviru, je bilo čutiti veliko razočaranje, ker lokalni organizatorji slovesnega odprtja dela članov Jamarskega kluba Novo mesto niso omenili niti z besedico. Zgodilo se je, kot vse prepogosto v družbi: vsi so zaslužni, le delavci ne. Nekateri člani kluba so zato prireditev protestno zapustili.

Še sreča, da naše delo s pomočjo ažurnih novic vestno beležimo. Kdo in kaj je delal v zvezi z Žibrščico, je razvidno iz gornjih prispevkov vse od 19. septembra dalje.

 

Dodatek 14.12.2009

Primož Paterneš nam priporoča še ogled video lepljenke fotografij, ki v kratkem prikazujejo celotno dogajanje med postopnim čiščenjem izvira. Video je dosegljiv tudi na portalu YouTube.  

Marko Pršina

 

Novice

16.12.2009

Jama besnih krav

4.9.2009

Drekpumparji

25.7.2009

Lobanja X [2]

14.7.2009

Gobarske akcije

23.4.2009

Lobanja X

23.2.2009

Občni zbor

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2010

› 2008