Kočevski Rog je očiščen pnevmatik ...

5.6.2022

Jeseni 2021 smo jamarji uspešno izpeljali akcijo odstranjevanja štirinajstih pnevmatik iz Male Knežje jame. To je bil pravzaprav uvod v precej obsežnejšo akcijo celovitega čiščenja Kočevskega Roga različne nesnage, ki je svoje obrise dobila že pred leti. Covidne čase in posledično omejitev gibanja na občino stalnega prebivališča sem dodobra izkoristil za jamarsko pregledovanje terena ter iskanje in popisovanje vodnih virov na tem območju. Pri tem sem pogosto naletel na odvržene pnevmatike ter kosovne in druge komunalne odpadke. Ti so se praviloma nahajali ob gozdnih cestah in vlakah, nekateri celo ob vodnih virih. Odvržene avtomobilske, traktorske in kamionske pnevmatike kot prevladujoč odpadek pa so skoraj brez izjeme ležale na dnu vrtač ob cestah. Ugotovil sem, da gre v veliki večini primerov za onesnaženja izpred več desetletij, vendar se v vsem tem času za te odpadke očitno ni nihče zmenil, kar ni ravno spodbudno.

Gume kot poseben odpadek sodijo na ustrezno deponijo in ne v gozd!

Vsako točko onesnaženja oziroma divje odlagališče odpadkov sem geolociral ter fotografiral. Po dveh letih dela na terenu sem se povezal s Tonijem Turkom, vodjo Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto. Povezala sva se še s pristojnimi revirnimi gozdarji, ki so k meni znanim točkam dodali še njihove. Ob zaključku popisovanja smo tako zbrali kar 40 onesnaženih lokacij na Rogu (občine: Dolenjske Toplice, Kočevje, Semič in Žužemberk).

Med terenskim delom.

Že skoraj povsem razpadla pnevmatika.

Zbrane in urejene podatke sem predal odgovornim na družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki je upravljalec gozdov v državni lasti. Tudi pri njih je šlo vse gladko, problematike so se dobro zavedali in smo zato hitro našli skupni jezik. Ker so v okolici koče na Primožu z lastnimi delavci ravno izvajali sečnjo, smo z njimi 26. maja 2022 iz dveh bližnjih vrtač poskusno izvlekli dve večji pnevmatiki. Na tem dogodku so bili prisotni tudi predstavniki medijev, ki so o čiščenju obširno poročali.

Zgibnik z jeklenico je prava stvar!

Pridobljene izkušnje so bile podlaga za izdelavo stroškovnika. Na SiDG so se odločili, da za čiščenje preostalih močno razpršenih lokacij po Kočevskem Rogu pridobijo zunanjega izvajalca. Izbrali so Gozdno gospodarstvo Novo mesto, kjer so se s svojimi delavci ter mehanizacijo nemudoma lotili dela. V treh delovnih dneh med 27. in 31. majem so vestno in temeljito počistili vso omenjeno nesnago ter spotoma pobrali še kakšen odpadek, ki prvotno ni bil v popisu del. Zbrane odpadke so začasno odložili na parkirišču pri Bazi 20 ter na rampi pri koči na Primožu. Od tu jih bo Komunala Novo mesto odpeljala na ustrezno deponijo.

Začasna deponija pri Bazi 20 ...

... in  na rampi pri Primožu.

Vsi štirje partnerji projekta (JKNM, ZGS, OE Novo mesto, SiDG, Komunala Novo mesto) ter izvajalec Gozdno gospodarstvo Novo mesto ugotavljamo, da novih onesnaženj zaradi vse večje ozaveščenosti prebivalstva in urejenega načina odvoza komunalnih odpadkov k sreči ni zaznati. Kočevski Rog je sedaj očiščen in upamo, da je bila tovrstna akcija na tem območju zadnja.

O čistilni akciji so med drugim poročali Radio Prvi, Dnevnik, Reporter in Slovenske novice.

Besedilo in fotografije Marko Pršina