Prve žive jamske školjke v Sloveniji

18.11.2010

Jamska školjka kuščerjeva kongerija (Congeria kusceri) je edina podzemska školjka na svetu, izvir Krupe pri Semiču pa je bilo do sedaj njeno edino nahajališče v Sloveniji. Školjka je relikt (živi ostanek) terciarne favne, ki je preživel neugodne razmere v površinskih vodah z umikom v podzemlje, druge vrste njenega rodu pa so izumrle. Tudi za jamsko školjko so menili, da je izumrla, vse do leta 1934, ko so našli njene lupinice v Dalmaciji. Prve žive školjke pa so slovenski biospeleologi našli leta 1962 v Hercegovini in jih opisali kot novo vrsto. Kasneje sta bili najdeni še populaciji na Velebitu, v vzhodni Bosni in seveda ob Krupi v Beli krajini.

Jamska školja Kuščerjeva kongerija.

Vir fotografije: http://www.slobodnadalmacija.hr/Dubrovnik/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/4600/Default.aspx.

V izviru Krupe so bile do sedaj najdene le lupinice, saj v globini ni prehoda v jamsko zaledje, kjer bi lahko našli žive živali. Na srečo je že pred leti Andrej Hudoklin ob reki Krupi našel še en izvir (Izvir jamske školjke), iz katerega podzemski tok prinaša lupinice jamskih školjk. Jamski potapljač Martin llenič (Potapljaški klub Bela krajina) je za ozkim vhodnim spodmolom 31. oktobra 2010 odkrili daljšo vodno jamo, ki je do sedaj raziskana v dolžini 60 metrov.

V nedeljo, 14. novembra, je Zavod RS za varstvo narave organiziral biospeleološke raziskave jame, ki so se jih udeležili eminentni raziskovalci: dr. Boris Sket (BTF, Oddelek za biologijo), dr. Rajko Slapnik (Inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU), Branko Jalžić (Prirodoslovni muzej Hrvaške), Ciril Mlinar (Prirodoslovni muzej Slovenije) ter potapljači Potapljaškega kluba Bela krajina ter predstavniki omenjenega zavoda.

Raziskovalni potop sta izvedla Tine Ilenič in izkušeni poznavalec jamskih školjk Branko Jalžić. Potapljača sta se na veselje udeležencev po slabi uri vrnila iz podzemlja s prvimi primerki živih jamskih školjk. Kasneje je potop opravil še Ciril Mlinar, ki je školjke tudi posnel s filmsko kamero.

Slovenski spelobiologi bodo tako v sodelovanju s hrvaškimi kolegi, ki so že preučili genetiko ostalih dinarskih populacij jamske školjke, skušali odgovoriti na vprašanje: če so belokranjske kongerije zaradi dolgotrajne izolacija celo samostojna podvrsta jamske školjke.

Več fotografij iz nadvse uspešne akcije si lahko ogledate na http://www.lokalno.si/si/aktualno/zanimivosti/?id=29329.

Andrej Hudoklin, ZRSVN

Novice

14.10.2010

Disco

27.9.2010

Bosna 2010

21.9.2010

Poplave 2010

17.9.2010

Napad na Vimol

27.7.2010

BK 3

3.6.2010

Roške punce

12.5.2010

Esmeralda [2]

28.4.2010

Esmeralda

26.3.2010

Jamarski tečaj

13.3.2010

Občni zbor

28.1.2010

Ne me J.

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2009

› 2008