Akcija v metliškem koncu

4.11.2010

V nedeljo, 31. oktobra 2010, sem obiskal nekaj jam v bližini Metlike. Moj namen je bil, da preverim njihove lege ter posnamem nekaj  fotografij. Najprej sem poiskal splošno znano Metliško jamo, ki se odpira v soteski potoka Obrh. Jama je v vhodnem delu nekoliko onesnažena, pod vhodom ob potoku je manjši izvir, ki pa je tudi zasut z gradbenim materialom, voda pa je vseeno našla pot do potoka.

Vhod v Metliško jamo.

Izvir potoka Obrh - voda priteče na plan v zatrepu pod Metliškim gradom - je zajet za metliški vodovod, zato je vhod zaklenjen. Pred izvirom je bilo konec 19. stoletja sezidano zajemališče in perišče, ki je še danes lepo ohranjeno. Za zaklenjenimi vrati je krajša jama ter sifonski rov, v katerega so se leta 1985 potopili ljubljanski potapljači in prodrli do globine 9 m ter 30 m daleč.

Izvir Obrha.

Pot sem nadaljeval do Brezna pri Svržakih, ki je bilo registrirano, a še vedno brez načrta. Domačin Slavko Dragovan me je peljal do brezna, ki je danes v globini 3 m zasuto. Povedal je, da so brezno pred leti obiskali semiški jamarji, na čelu s takratnim semiškim župnikom Jankom Štamparjem, ki so v breznu tudi kopali. Zato sem Janka poklical, ki mi je prijazno povedal, do so v breznu kopali kar 3 dni. Ker pa je bilo v brezno vrženo nekaj smeti, salonitke in še kaj, brezno pa se je brezupno zapiralo, so v globini 12,5 m s kopanjem prenehali.

Domačin Slavko Dragovan pred vhodom v Brezno pri Svržakih.

Sledil je ogled jame Vuzelnica. Pot do jame je delno zaraščen, varovalna ograja ob poti v strmem pobočju potoka Vuzelnica ter pred jamo je delno preperela in porušena. V jami je napeljana razsvetljava - zamenjali so obstoječe barvne novoletne lučke z brezbarvnimi božičnimi. Zdi se mi, da so domačini nadaljevali s kopanjem ter podaljšali jamo za kak meter. V pobočju nad jamo sem našel prepihano polšno, ob potoku pod jamo pa jamski izvir. Z laserjem sem nameril dobrih 6 m rova. Ker je iz jame tekla obilna voda, pretok sem ocenil na 1 l/s, je bil rov poplavljen. Zato se v ozek jamski rov  nisem plazil - to pa je že pred leti naredil Miha ter ocenil dolžino na približno 10 m.

Vhod v Vuzelnico.

Izvir ob potoku pod jamo Vuzelnica.

Ker mi je ostalo še nekaj časa, sem poskusil najti vhod v brezno Petrič rol s pomanjkljivo lego. Zaradi obupno poraščenega terena brezna nisem našel. Mimogrede sem obiskal bližnje brezno Šulnovko. Preveril sem Andrejeve koordinate, ki so bile v redu. Posnel sem tudi nekaj fotografij vhoda.

Borivoj Ladišić

Novice

14.10.2010

Disco

27.9.2010

Bosna 2010

21.9.2010

Poplave 2010

17.9.2010

Napad na Vimol

27.7.2010

BK 3

3.6.2010

Roške punce

12.5.2010

Esmeralda [2]

28.4.2010

Esmeralda

26.3.2010

Jamarski tečaj

13.3.2010

Občni zbor

28.1.2010

Ne me J.

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2009

› 2008