Občni zbor

13.3.2010

V soboto, dne 06. marca 2010 smo se jamarke in jamarji v prostorih kluba LokalPatriot v Novem mestu srečali na rednem letnem občnem zboru. Udeležilo se ga je kar nekaj članov kluba, med njimi tudi nekateri, ki so leta 1962 Jamarski klub Novo mesto ustanavljali.

Dnevni red je potekal po ustaljenem vrstnem redu. Slišali smo izčrpna poročila predsednice (Tanja Rukše), blagajnika (Andrej Gašperič), vodje katastra (Jože Tomšič) in gospodarja opreme (Uroš Mervič). Svoje poročilo je podal tudi predsednik nadzornega odbora (Zdravko Bučar).

V lanskem letu smo bili v Jamarskem klubu Novo mesto zelo aktivni na različnih področjih. Opravljeno je bilo več raziskovalnih, dokumentarnih, fotografskih, čistilnih in drugih jamarskih akcij na območju Kočevskega Roga, Mirnopeške doline, Bele Krajine, Radohe, Gorjancev ter na ostalih območjih.

Sledila je predstavitev obširnega programa dela za leto 2010, ki pa ga bo mogoče izvesti le z obilo aktivnosti vseh članov kluba.

Toni, Uroš, Jože Cvitkovič, Alojz Medle in Jože Avbar pozorno spremljajo poročila o minulem letu.

Jože Tomšič predstavlja delo in rezultate katastra v letu 2009.

Predsednica JKNM Tanja Rukše in delovno predsedstvo zbora: Zdravko, Jernej in Andrej.

Udeleženci zbora pozorno spremljajo poročila o delu za leto 2009.

Po formalnem zaključku občnega zbora smo si ogledali še kratek film o raziskovanju Šumeče polšne (Srečko Vidic), film o raziskovanju na Kaninu v letu 2009 (Klemen Mihalič), fotografije Kaninskih raziskovanj iz različnih obdobij (Andrej Gašperič), foto utrinke iz Kaščice (Tomaž Grdin) ter prispevek iz raziskovanj naših članov iz Dobrniča. Na koncu smo si izmenjali nekaj jamarskih izkušenj še ob dobrem prigrizku in kozarčku pijače.

Alojz pripoveduje o jamarskih podvigih iz zgodnjih let ustanovitve JKNM.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri različnih klubskih aktivnostih. Tako ste pripomogli k dejstvu, da je za nami še eno uspešno leto delovanja našega kluba.

Želim vam uspešno in varno raziskovanje jam.

Tanja Rukše

Novice

14.10.2010

Disco

27.9.2010

Bosna 2010

21.9.2010

Poplave 2010

17.9.2010

Napad na Vimol

27.7.2010

BK 3

3.6.2010

Roške punce

12.5.2010

Esmeralda [2]

28.4.2010

Esmeralda

26.3.2010

Jamarski tečaj

13.3.2010

Občni zbor

28.1.2010

Ne me J.

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2009

› 2008