Publiciranje

V prvih dveh desetletjih delovanja kluba (1962–1982) so o njegovem življenju in raziskovalnem delu pisali predvsem lokalni časopisi, saj klub ni premogel avtorjev iz lastnih vrst. Za prelomno štejemo leto 1982, ko je izšla prva številka klubskega zbornika Dolenjski kras, kateri so nato sledile še izdaje v letih 1987, 1992, 2002, 2007 in 2012. V njih je mogoče najti raznovrstne vsebine, ki se na takšen ali drugačen način dotikajo kraškega sveta na Dolenjskem.

"Pametni pišejo!" smo si tudi v našem klubu dejali leta 1988 in za redni občni zbor pripravili Bilten '88, ki so mu nato sledili bilteni v letih 1989, 1990, 1991, 1993 (dvojna številka), 1994, 1995 in 1996.

Za novo kvalitativno prelomnico v publicistični dejavnosti kluba štejemo leto 2002, ko smo v sodelovanju s Klubom jamarjev Kostanjevica na Krki izdali in založili monografijo Kostanjeviška jama.

Zadnji desetletji člani kluba svoje prispevke o dolenjskem krasu objavljamo tudi glasilu slovenskih jamarjev Naše jame, reviji Jamar  ter v drugih tiskanih in elektronskih medijih.