Mala Knežja jama je očiščena

3.11.2021

Jamarji vemo, da se jugovzhodno od Cinka na Kočevskem Rogu dober kilometer zahodno od Cinkovega križa nahajata dve jami večjih dimenzij – Velika in Mala Knežja jama. V Katastru Jamarske zveze Slovenije nosita zaporedni številki 666 in 667, kar pomeni, da sta bili zelo zgodaj registrirani. Na topografskih kartah ju z nemškim imenom Fürstenloch prvič zasledimo na prvi reviziji Auerspergovega gozdnogospodarskega načrta iz leta 1913. Prve uradne raziskovalce sta jami dobili leta 1939, ko so ju raziskali, izmerili ter narisali načrte člani takratnega Društva za raziskavanje podzemskih jam iz Ljubljane.

Naš član Franci Zupančič je dobil čast navezovati gume na jeklenico.

Ker sta blizu gozdne ceste, sta relativno pogosto obiskani. Še posebej slikovita je Velika Knežja jama, ki ima kar tri vhode - dve stropni brezni in poševni podor, ki omogoča prost vstop vanjo. Žal pa je doslej predvsem Mala Knežja jama imela tudi negativen sloves. V zgodnjih 80-tih letih 20. stol. smo jo večkrat obiskali topliški jamarji (takrat člani JKVPBNM), ki smo zgroženi ugotovili, da je na najnižji točki jame »parkiranih« štirinajst kamionskih pnevmatik. Nato so minila kar štiri desetletja … Ob letošnjem jamarskem trekingu okoli Cinkovega križa, ki je potekal v okviru prireditev Poletje na Kočevskem Rogu, smo jamarji sklenili, da tej črni ekološki točki naredimo konec. Povezali smo se z gozdarji Zavoda za gozdove, Območne enote Novo mesto, ki so s situacijo seznanili družbo Slovenski državni gozdovi (SiDG) in po skupnem ogledu lokacije smo se dogovorili za čistilno akcijo. Ker je v tem predelu ravno potekala sečnja in je bila na razpolago ustrezna tehnika, je akcija hitro stekla. Zadoščalo je 80 m jeklenice, na katero so delavci SiDG postopoma navezovali gume, ki jih je nato zgibni traktor z dna jame povlekel pred jamski vhod, kjer so jih začasno odložili. S premikom delovnega stroja so nato delavci poiskali boljše izhodišče za izvlek gum na rob vrtače, od koder so jih nato navezane odpeljali do gozdne ceste. Sledilo je raztovarjanje in nato nalaganje v kamionski kontejner, ki je v ta namen že čakal na nakladalni postaji. Odvoz gum na ekološko uničenje je zagotovil četrti partner v tem enodnevnem projektu – Javno podjetje Komunala Novo mesto.

Danes v Knežji jami in nikoli več.

Izplen akcije - 13 pnevmatik na fotografiji, ena je še na poti iz jame.

Ročnega dela je bilo resnično zelo malo. Še zgibnik je delal na daljinčka.

Me gremo pa na Komunalo ...

Mala Knežja jama ni bila edina onesnažena lokacija na Kočevskem Rogu, je bila pa zagotovo največja. V tem času že poteka popis ostalih lokacij, ki bodo za čiščenje rabile podoben pristop. Glede na pridobljene izkušnje je upati, da bomo partnerji s projektom nadaljevali. Naša skupna ugotovitev namreč je, da gre v veliki večini primerov za onesnaženja izpred več desetletij, zato bi bilo smiselno Kočevski Rog dokončno očistiti vse odložene nesnage. Novih onesnaženj zaradi vse večje ozaveščenosti prebivalstva in urejenega načina odvoza komunalnih odpadkov k sreči ni zaznati. Naj tako tudi ostane!

Zadovoljni "holcarji".

O dogodku so dokaj obširno pisali tudi:

SiDG, Zavod za gozdove, MMC RTV SLOLokalno.si

Besedilo in fotografije: Marko Pršina