Čiščenje Brezna v Debliških livadah [2]

16.6.2019

Kot je bilo rečeno ob zaključku lanskoletnega čiščenja, smo se v nedeljo, 9. junija 2019, v zgodnjih jutranji urah ponovno lotili izkopavanja in izvleke materiala iz Brezna v Debliških livadah blizu Kočevja. Tokrat je bil naš cilj, da iz brezna izvlečemo plasti z ostanki iz obdobja takoj po drugi svetovni vojni in preverimo, ali so pod njimi okostja žrtev povojnih pobojev.

Kot je že stalnica pri našem delu, je prvi na lokacijo prišel Boštjan Jarc s svojim kamionom, potem pa smo z večjo ali manjšo zamudo prihiteli še člani kluba. V celem dnevu se nas je nabralo skoraj za cel vod (no, v resnici 15 zagnanih delavcev). Kakšne pol ure za nami so prišli še arheologi iz podjetja Augusta. Prva skupina štirih garačev in arhelog se je že okoli osme ure spustila v jamo, kjer so si ogledali delovišče. Arheologa smo takoj potem, ko je podal navodila za delo, dvignili na površje in nato začeli z izkopavanji in dvigovanjem materiala. V prvih dveh urah dela smo pretežno dvigovali sode z arheološko vsebino, ki so jo na površju arheologi pregledovali z detektorji kovin in presejali na finih sitih.

Preizkušena metoda dvigovanja - sod na jeklenici (foto Borivoj Ladišić).

Pri sejanju je sodelovala tudi Zvonka (foto Borivoj Ladiščić).

Inertni material, ki smo ga izkopali zaradi nevarnosti zasipanja, smo odlagali na rob vrtače, kjer ga je arheolog še enkrat prekopal in pregledal z detektorjem kovin.

Pri pregledovanju inertnega materiala je sodeloval tudi Borivoj (foto Davorin Kacin).

Po dveh urah je na hidro motorju za navijanje jeklenice začelo puščati olje, zato smo imeli malo daljšo malico. Verjetno bi se tudi brez okvare motorja malica podaljšala, ker smo v Tonijevih kuharskih mojstrovinah res uživali. Po slabi uri in pol smo nadaljevali z dvigovanjem odpadkov. Tokrat samo s pomikanjem roke dvigala, kar se je izkazalo za prav tako zanesljivo, kot z jeklenico. Žal smo morali pred tem nekoliko oskubiti bližnji gaber, da smo imeli dovolj prostora.

Dvigovanje soda brez vitla oz. s pomočjo široke gurtne (foto Ana Heij).

Ekipe so se v jami menjale na vsakih 90 minut, tako da smo slej ko prej vsi prišli na vrsto za delo v jami. Po odmoru se je delež sodov z arheološko vsebino zmanjševal, iz jame pa smo začeli vlačiti zares velike skale. Kljub temu smo z delom nadaljevali, saj je komisija želela preveriti, ali se morebiti pod skalami skrivajo okostja žrtev povojnih pobojev. Popoldan smo v brezno spustili še člana komisije in arheologa, da sta pregledala situacijo in potrdila, da lahko z delom zaključimo. Zadnji izvlek materiala iz jame smo opravili ob štirih popoldan, pol ure kasneje pa smo iz jame kot zadnjega potegnili še arheologa, ki je pred tem fotodokumentiral delovišče.

Na delovišču v jami ni bilo ravno veliko prostora (foto Borivoj Ladišić).

Razporejanje najdb, ki jih res ni bilo malo (foto Ana Heij).

In še enkrat najdbe ... (foto Borivoj Ladišić).

Postavljanje zaščite nad breznom (foto Ana Heij).

Pred zasluženo malico smo brezno pokrili z bruni, tako da kakšen neroden obiskovalec ne bi postal vzrok za intervencijo. Med ponovno odlično malico smo še kakšno rekli in se nato odpravil proti domu. Toni in Borivoj očitno še nista imela dovolj in sta v bližini poljske kuhinje raziskala še eno brezno.

Še kratka statistika: iz brezna smo v 70 potegih izvlekli 9 m3 materiala. Od tega je bilo 2,3 m3 arheološkega materiala in 6,2 m3 mešanice blata in kamenja ter 5 velikih skal. Na akciji je sodelovalo 15 jamarjev, arheologi, člani komisije in nekaj firbcev.

Izkopavanje smo zaključili v inertnem materialu. Nadaljevanja v breznu nismo našli, pač pa obilo najdb iz časa neposredno po končani drugi svetovni vojni. Skeletnih ostankov žrtev povojnih pobojev v Breznu pri Debliških livadah nismo našli.

Udeleženci: Toni Prijatelj, Črt Bučar, Mitja Remih, Anže Tomšič, Marko Pršina, Davor Kacin, Uroš Mervič, Zvonka Janežič, Andrej Jaklič, Tomaž Žekar, Miha Primc, Borivoj Ladišić, Andrej Gašperič, Ana Heij in Zdravko Bučar.