Udor pod Bazo 20

7.11.2013

Zadnje lepe in tople oktobrske dni sem izkoristil za terensko akcijo na območju Jelendola na Kočevskem rogu. Prehodil sem območje od grobišča Jelendol pa vse do zgoraj ležečih barak Baze 20.

Partizansko grobišče pri bolnici Jelendol.

V strmem in zelo skalnatem pobočju, približno 100 m pod zadnjimi barakami Baze 20 v smeri proti grobišču sem našel ogromen vdor. Vhod ima obliko štirikotnika, kar daje slutiti, da je nastal na sečišču prelomov ali razpok. Odprtina je velika 18 x 13 m. Na dno se spustimo na severozahodni strani udora, kjer je do dna le 6 m navpične stene, nasprotna, jugovzhodna stena vdora pa je visoka 15 m.

Pogled na nasprotno jugovzhodno steno udora.

Proti jugu se stene udora izklinijo ob prelomu ali razpoki.

Na dnu udora so večji podorni skalnati bloki, precej listja ter nekaj strohnelega lesa. Pod navpičnimi ali previsnimi stenami udora se okrog in okrog odpirajo spodmoli, dolgi od 4 m do 7 m. V teh spodmolih je veliko okrušenega grušča in ilovici podobni ostanki preperelega apnenca. Najgloblji spodmol je prav pod jugovzhodno previsno skalno steno udora. Ta spodmol je globok 7 m.

Pod steno udora se odpira 7 m dolg spodmol z obhodnim rovom.

Sredi tega spodmola kraljuje ogromen skalnati steber, kakih 2 m v premeru. Okrog stebra je formiran obhodni rov, dolg 6 m. Stene rova so delno zasigane.

Vhod v obhodni rov.

Rov se povzpne in okrog stebra ponovno preide v spodmol.

Zaradi bližine barak Baze 20 sem v udoru pričakoval morebitne ostaline iz 2. Svetovne vojne, katere bi takrat morebiti odvrgli v udor. Dejansko sem prav v dnu spodmola pred vhodom v obhodni rov res našel ostanke lesenega zabojnika ali omarice. Lesene deske, debelina 5 mm, so bile močno preperele, med ostanki lesa sem našel precejšno število železnega okovja te bodisi omarice ali zabojnika. Zraven sem našel koščke zelo tenke kovinske folije, debeline 0,2 mm, ki je bila pod oksidiranem oprhu še vedno svetla. Ali je bila del vsebine predmeta ali sta bila z njo prevlečena notranjost ali zunanjost predmeta?

Ostanki okovja omarice ali zabojnika.

Eden od številnih koščkov pločevine, še vedno svetle, kar kaže na »fostfraj« metal.

Ogled in meritve udora sta se nekoliko zavlekla, potem še zbiranje materiala, nekaj je prispeval tudi spremenjen zimski čas, na katerega se še nisem popolnoma navadil, vse to je pripomoglo, da se je tema hitro spustila. Še dobro, da imamo dobre jamarske luči, tako da sem že v popolni temi avto nekje v dolini hitro našel.

Pri odhodu iz udora je bila že tema.

Borivoj Ladišić

Novice

15.12.2013

Ponikve

12.12.2013

Jame pri Hinjah

6.11.2013

Brezno v resi

11.9.2013

Huda luknja

20.8.2013

Kanin 2013

18.3.2013

Občni zbor JZS

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2012

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008