Izvir Minutnik na Gorjancih

22.4.2013

Izvir Minutnik v dolini Pendirjevke je ena izmed znamenitosti Gorjancev. Sodi med presihajoče studence. Ker se pretok v izviru ritmično spreminja v kratkih časovnih intervalih, ga uvrščamo med zaganjalke. Te so v Sloveniji redke, Minutnik pa je na Dolenjskem edini tovrstni izvir. Zato sem s spremljevalci v nedeljo, 21. aprila 2013 ta izvir obiskal. Do njeganajlažje pridemo, če s ceste Novo mesto–Šentjernej v Dolenjem Mokrem Polju zavijemo desno proti Orehovici. Tu od daleč opazimo kamnolom Cerov Log, ob katerem se napotimo po makadamski cesti ob potoku Pendirjevka proti Gorjancem in kmalu nas tabla ob cesti opozori na naravno znamenitost.

Informacijska tabla nas opozori na izvir Minutnik.

Minutnik izvira v pobočju strme grape na levem bregu potoka Pendirjevka iz manjše špranjaste votlinice, približno 3 metre nad dolinskim dnom. Da pridemo do izvira moramo prečiti potok Pendirjevko.

Potrebno je malo spretnosti, da prečimo Pendirjevko.

Voda priteče iz manjše votlinice.

Količina vode v izviru se v določenih časovnih intervalih ritmično spreminja. To so pomembne naravne posebnosti, ki so redke ne samo pri nas, ampak tudi po svetu. Na zunaj se izvir ne razlikuje od drugih, a kmalu lahko opazimo, da voda upada in narašča v različnih presledkih. Voda priteka na dan v časovnih intervalih, ki so pogojeni s tektonsko zgradbo zaledja izvira in hidrološkimi razmerami. Na informacijski tabli so navedeni podatki o pretokih in intervalih. Tako ob suši voda privre na dan vsakih 6 minut in teče 25 sekund. Ob manjši namočenosti terena pretok vode niha od 0,3 do 0,15 l/s, voda pa 2 minuti teče močneje in 2 minuti šibkeje. Ob srednji namočenosti niha pretok vode od 0,5 do 2 l/s, voda pa 8 minut teče močneje, 8 minut pa šibkeje. Ob visoki namočenosti je pretok vode večji od 10 l/s, nihanja vode pa ni opaziti. Ob mojem obisku sem ocenil pretok na 2-3 l/s, žal pri 15 minutnem opazovanju nisem zasledil spremembo pretoka.

Preveril sem tudi kvaliteto vode: pitna, okusna, mrzla.

Do nihanja vode prihaja zaradi tektonske zgradbe zaledja izvira in dinamičnih hidroloških razmer. Voda po zapletenih dovodnih kanalih priteka v glavne in stranske zbiralnike. Ker je dotekanje vode v stranske zbiralnike vedno počasnejše, kot njeno praznjenje proti izviru, ta niha. Voda iz izvira odteka po pobočju do Pendirjevke.

Po kratki strugi doseže voda iz izvira potok Pendirjevko, ki teče po dnu doline.

Ljudska legenda ponuja razlago nihanja vode. Po tej legendi naj bi bilo v gori veliko jezero, v njem pa naj bi živela ogromna riba, ki s svojim gobcem občasno zapira pot vodi. Ljudsko ime za izvir je Prenehavnik.

Borivoj Ladišić

Novice

15.12.2013

Ponikve

12.12.2013

Jame pri Hinjah

6.11.2013

Brezno v resi

11.9.2013

Huda luknja

20.8.2013

Kanin 2013

18.3.2013

Občni zbor JZS

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2016

› 2015

› 2014

› 2012

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008