Novomeško podolje

S tem izrazom imenujemo novomeško kotlino z dolino reke Krke ter terase ob njej. S kraškega pogleda predstavlja vmesni (prehodni) pas, kjer severni svet Posavskega hribovja prehaja na južni strani v dinarski kras. To podolje predstavlja širok in nesklenjen stik neprepustnih in deloma propustnih kamenin z apnenci, na katerih so razvite predvsem fluviokraške oblike (Rupa na Brodu, Shornica, Kotarjeva prepadna). Ob reki Krki smo jamarji raziskali večje število fosilnih vodnih jam, katerih podzemeljski tokovi so se prestavili v nižje etaže, za seboj pa so pustili suhe rove.

Pogled na novomeško podolje iz Pogorelca na Podturnom. Foto Marko Pršina.

Pogled na novomeško podolje iz Pogorelca nad Podturnom. Foto Marko Pršina.