Zasavje in Posavje

S pojmom osameli kras označujemo kraška območja, omejena z nekraškim ozemljem. Apnenci in dolomiti niso v večjih sklenjenih površinah in so omejeni na sorazmerno majhne, ločene zaplate. V takšnih okoliščinah apnenčevi skladi ne dosegajo večje debeline, zato se morejo razviti le manjši kraški pojavi. Na Dolenjskem sta takšna Dolski in Studenški osameli kras. Prvi je poimenovan po apneniški uravnavi okrog naselja Dole in leži med rekama Savo in Mirno. Na njem prevladujejo vodoravne jame, ki so v bistvu fosilni izviri (Ajdovska jama pri Rozinarju). Na območju je tudi nekaj brezen, ki pa so zgolj s korozijo razširjene tektonske razpoke (Podgrac, Trotarica). Onstran Mirnske doline med Savo, Krko in Temenico leži Studenški kras, imenovan po naselju Studenec sredi Krškega hribovja. Nekaj jam je tudi na območjih Trške gore in Radulje (Klevevški jami), še več pa v Krškem hribovju, kjer najdemo tudi nekaj presenetljivo razsežnih jam in globokih brezen (Raja peč, Baršnca).

Zasavsko hribovje z najvišjim vrhom Kumom v ozadju. Foto Borivoj Ladišić.

Zasavsko hribovje z najvišjim vrhom Kumom v ozadju. Foto Borivoj Ladišić.