Temeniško podolje

Osrednji odvodnik Temeniškega podolja je reka Temenica, ki kar dvakrat ponikne. Prvič izgine v podzemlje v Ponikvanski dolini (Rupa 1, Rupa 2, Risanica), kjer priteče z nekraškega na izrazito apnenčast teren, drugič pa na koncu Mirnopeške doline pod Goriško vasjo in naprej pod Vrhovim. Zanimivi in slikoviti so njeni ponovni izviri v Zijalu pri Vrhpeči in v Luknji pri Prečni. V podolju je razvit plitvi kras in jame v dolomitu in apnencu, kraška talna voda je blizu pod površjem. Dostopne kraške votline imajo skromne razsežnosti, po morfologiji in razporeditvi v nižjih legah lahko sklepamo, da so geološko zelo mlade. Med jamami po velikosti izstopa Velika Stražica, ki leži nad izviri Temenice v Luknji.

Mirnopeška dolina s Temenico. Foto Marko Pršina.

Mirnopeška dolina s Temenico. Foto Marko Pršina.