Tisoča jama

13.2.2024

Minilo je 45 let mojega aktivnega jamarjenja. V tem času se je nabralo veliko raziskanih ter dokumentiranih novih jam. Tako sem pred kratkim raziskal svojo tisočo jamo, ki sem jo prav tako poimenoval – Tisoča jama.

Jama se odpira v prepadni steni kamnoloma za bencinsko črpalko nedaleč od Škocjana. Nad kamnolomom je pobočje hriba Staroška hosta, kjer je teren brez skal – tu raste listnati gozd. Do vhoda pridemo po polici, ki je približno na polovici višine stene. Tu lahko postavimo lestve do vhoda. Druga možnost dostopa je po vrvi, ki jo spustimo z vrha navpične stene. Do vhoda sva z Dominikom prišla po lestvah, ki sva jih postavila na vmesni polici kamnoloma.

Vhod se odpira v navpični steni kamnoloma. Posnetek je bil narejen novembra 2023.

Bližnji posnetek vhoda.

Že na začetku rova se strop spusti na višino slabega metra, po tleh trenutno teče manjši potoček. Ob večjem deževju je pretok večji in skozi vhod takrat teče potok v manjšem slapu. Pretok nikoli ne presahne – tudi v suši je vsaj manjši pretok in iz jame teče slaba vodica. V jami so plitva jezera, ponekod pa je ves rov zalit s plitvo vodo. Moramo se spustiti na kolena ali hoditi prepognjeni. Širina rova je manj kot meter, ponekod je širina 50–60 cm. Na dnu so tudi večji in manjši kosi kamenine. V bočnih stenah so med blatno ilovico tudi takšni kosi kamenine, material pa se s sten sipa v potoček. Po 15 m dnevne svetlobe več ne vidimo.

Jama je formirana ob stropni razpoki.

Ponekod se je potrebno plaziti pod stropom, ker je po dnu preozko.

V nadaljevanju rov večkrat zavije ali pa tudi še bolj kolenasto zavije. Na nekaterih mestih je na dnu rova nekaj metrov dolgo jezero plitve vode, tako da si postopno vse bolj moker in blaten. Na več mestih se rov malo razširi, tako da se na delu suhe obale lahko tudi usedeš, nikjer v rovu pa ne moreš vstati. Rov sledi stropni razpoki. Po 134 m se splazimo do podora, ki je zaprl nadaljevanje.

Po 134 m je jamo je na koncu zaprl podor.

Tlorisna projekcija jame.

Voda priteče pod podorom in teče po rovu vse do vhoda, kjer po navpični steni kamnoloma odteka v dno pod steno, kjer je večje jezero. Raziskovanje in merjenjem jame sva končala po slabih treh.

Po končani raziskavi.

Po končani raziskavi - utrujeni, mokri in blatni.

Na polici v sredini navpične stene kamnoloma so številni okruški iz stene, kjer najdemo zanimive miocenske fosile.

Fosil storža.

Najdemo tudi številne fosilizirane školjke.

Po končani raziskavi Tisoče jame akcije še ni bilo konec. V dnu kamnoloma se je odprla jama in Dominik se je odločil, da jo pregleda. Stlačil se je skozi ozek vhod ter raziskal 12 m dolgo blatno jamo.

V dnu kamnoloma se je odprla krajša, tudi vodna jama.

Dominik se je stlačil v ozek vhod.

Dominik izginja v notranjost jame, vidi se le koleno.

Po izhodu iz jame je bil Dominik še bolj moker in blaten.

Sodelovala sva Dominik Zagorc ter Borivoj Ladišić.

Kratka kronologija Borivojega jamarjenja:

- Sedemstota jama (2016)

- Osemstota jama (2018)