Ob 55 letnici kluba: pet plodovitih let

24.11.2017

V soboto, 18. novembra 2017, smo v galeriji Simulaker v Novem mestu s slavnostno sejo obeležili 55 let delovanja Jamarskega kluba Novo mesto. S poročili, predstavitvijo Čaganke, čiščenja jam, predstavitvijo publikacije Dolenjski kras 7 (DK7) in podelitvijo klubskih priznanj. Jamarski klub Novo mesto je bil ustanovljen 16. novembra 1962 na pobudo zdravnika, alpinista in jamarja dr. Uroša Tršana, ki je postal tudi prvi predsednik. V vseh teh 55 letih je klub prehodil pomembne korake.

Del publike na slavnostni seji.

V prvi vrsti z leve: Andrej Hudoklin, Zdravko Bučar, Alojz Medle, Danilo Breščak ter Igor Benko.

 

Čaganka, Life Kočevsko, DK 7

Na slavnostni seji je Klemen Mihalič predstavil najglobljo dolenjsko jamo Čaganko. V devetih letih od odkritja leta 2008 nas od globine 500 metrov loči le še nekaj metrov, raziskali smo kilometre rovov, preplezali kar 178 metrov visok kamin, kar je izjemen dosežek. V Čaganki in zaradi nje pa smo razvili uporabo novih metod merjenja in dokumentiranja jam ter tudi 3 D snemanj podzemnih objektov (Tomaž Grdin). 

Klemen Mihalič.

Tomaž Grdin.

Predsednik Zdravko Bučar je predstavil čiščenje jam v okviru projekta Life Kočevsko, v sklopu katerega smo očistili tri jame in iz katerih smo izvlekli 133 m3 metrov odpadkov s skupno maso 58 ton. Skupaj pa smo si ogledali tudi film Tomaža Grdina o čiščenju teh jam.

Zdravko Bučar.

Še posebej je bila odmevna predstavitev zbornika Dolenjski kras 7, ki sta ga uredila Andrej Hudoklin (urednik, na slovesni seji je predstavil publikacijo) in Marko Pršina (likovni urednik in oblikovalec). V zborniku nastopa kar 19 avtorjev tekstov. V bistvu je bila dovolj zgovorna že napoved predstavitve, ki jo je izrekel voditelj slavnostne seje Tomaž Bukovec: »Imel sem priložnost prebrati delovno verzijo publikacije in tekste sem prebral na mah. Danes pa sem jo prvič videl in zaradi oblikovanja in fotografij ostal brez besed.«

Marko Pršina in Andrej Hudoklin med predstavitvijo Dolenjskega krasa 7. Foto Tomaž Grdin.

Voditelj Tomaž Bukovec.

 

Priznanja

Program smo zaključili s podelitvijo priznanj. Le te so prejeli: arheolog Matija Črešnar za sodelovanje pri raziskavah v Cvingerski jami; Alenka Lakner za podporo pri raziskovanju na Poljanski gori (Alenka je lastnica bifeja, ki je postal stalna točka pred in po vrnitvi iz Čaganke, tam smo pripravili tudi predstavitev jame); JK Brežice za sodelovanj pri skupnih raziskavah v Črni Gori; JK Krka za delo pri obuditvi Dolenjskih jamarskih taborov; Marija Mihelič za sodelovanje pri projektu Life Kočevsko (strokovna delavka, zadolžena za projekt Life na občini Kočevje); Melita in Boštjan Jarc za sodelovanje pri čiščenje jam, posebej Mišnice (Melita je bila pobudnica čiščenja jame Mišnica, Boštjan pa je strojnik na tovornjaku z dvigalom, ki stalno sodeluje pri vseh akcijah čiščenja); Društvo za raziskovanje jam Ljubljana za sodelovanje v projektu Life Kočevsko; Mitja Prelovšek za sodelovanje pri popisu in čiščenju jam (dr. Prelovšek je znanstveni sodelavec Inštituta za raziskovanje krasa) ter Vanja Janežič za izdelavo KATJE, mobilnega katastra jam. KATJA je bodočnosti sodobnega terenskega katastra jam in pripomočka za odkrivanje novih v Sloveniji in širše.

Priznanja je podelil predsednik JK Novo mesto Zdravko Bučar, ki je izročil tudi priznanja članom kluba. Prejeli so jih: Borivoj Ladišić za vrhunske rezultate pri raziskovanju novih objektov in pregledovanju že znanih; Srečko Vidic za vrhunske rezultate pri raziskovanju novih objektov; Aleksander Vidrih za vrhunske rezultate pri raziskovanju novih objektov; Klemen Mihalič za obuditev Dolenjskega jamarskega tabora in raziskovanje v ekstremnih razmerah; Damijan Šinigoj za koordinacijo raziskovanj v Čaganki in za raziskovanje v ekstremnih razmerah; Tomaž Grdin za uvedbo novih tehnik pri merjenju jam in foto ter filmske produkcije; Andrej Hudoklin za velik prispevek na področju varovanja okolja in urejanja Dolenjskega krasa 7; Andrej Gašperič za dolgoletno vodenje blagajne in raziskovalno delo; Anže Tomšič za uspešno delo gospodarja in raziskovanje v ekstremnih razmerah; Jože Tomšič za koordinacijo dela na Kaninu in uvajanje novih tehnik pri raziskovanju jam ter Jasna Šinigoj za vodenje in izvedbo gurmanske oskrbe na vseh akcijah.

Program smo zaključili s posebno slovesnostjo. Ustanovna člana JK Novo mestu Lojze Medle in Danilo Breščak sta ob prisotnosti vseh prisotnih dosedanjih predsednikov JK Novo mesto (Andrej Hudoklin, Marko Pršina, Mihael Rukše, Tanja Rukše, Jože Tomšič in Klemen Mihalič) podelila priznanje aktualnemu predsedniku kluba Zdravku Bučarju. Uspešnost Jamarskega kluba Novo mesto je rezultat stalnega nadgrajevanja in sodelovanja vseh članov in predsednikov.

Tomaž Bukovec (desno) predstavlja vse dosedanje predsednike kluba. Priznanje Zdravku Bučarju sta podelila Lojze Medle (četrti z leve) in Danilo Breščak (četrti z desne). Foto Tomaž Grdin.

 

Ambiciozne cilje smo dosegli

Naj ta zapis končamo kar z uvodnimi besedami predsednika JK Novo mesto Zdravka Bučarja in predsednika Jamarske zveze Slovenije Igorja Benka. »Med pospravljanjem doma mi je v roke zašel blaten zvezek, tak, kot ga običajno vzamem v jamo, ko jo merim. Ko sem ga odprl, sem namesto skice z vizurami našel cilje kluba, stavke, ki sem jih napisal pred skoraj tremi leti, ko sem ponovno prevzel vodenje kluba. Poslanstvo - dokumentirano raziskovanje kraškega podzemlja, vizija - postati najboljši jamarski klub v Sloveniji, cilji - raziskati jamo, globljo od 500 m, izdati Dolenjski kras 7, vsako leto očistiti najmanj eno onesnaženo jamo, usposobiti in zadržati najmanj enega novega jamarja na leto. Mogoče so se ti stavki pred tremi leti slišali ambiciozno, danes pa niso daleč od realizacije. Čaganki manjka do 500 m samo še nekaj metrov, Dolenjski kras 7 je pred vami, v zadnjih treh letih smo očistili štiri izredno zahtevne jame. Med prisotnimi je lepo število jamarjev in jamark, ki so se klubu pridružili v tem času in še vedno vztrajajo. Tega ali smo najboljši ali nismo, pa ne bomo nikoli izvedeli, ker v jame ne hodimo zaradi tekmovanja, ampak zaradi lastnega užitka. Točen pregled vsega, kar smo naredili v zadnjih petih letih, je pred vami v DK7, vseeno pa bom izpostavil nekaj največjih dosežkov. Na prvem je raziskovanje jam, kjer so nam dali nov zagon LIDAR in nove tehnologije za širjenje ožin in plezanje kaminov. Tako se je povečalo število novo registriranih jam in tudi doseganje večjih globin. Izrazito se to odraža v novih delih Čaganke, na Kaninu in na Kočevskem. Samo par številk: do konca 2016 smo po uradnih podatkih katastra registrirali 1295 novih jam, od tega 385 jam v zadnjih petih letih. Zanimiv je še en podatek: med raziskanimi jamami, ki smo jih registrirali v Sloveniji, je samo 17 globljih od 100 m, od tega jih je bilo 7 registriranih v zadnjih 3 letih. Ne raziskujemo samo v Sloveniji, šli smo v Bosno, Črno Goro ter v daljno Mehiko. Drugo področje je evidentiranje in čiščenje onesnaženih jam, kjer smo bili zelo učinkoviti pri čiščenju Mišnice in vseh treh jam v okviru projekta Life Kočevsko ter s tem pridobili znatna sredstva. Tretje področje je merjenje in dokumentiranje jam, kjer smo že tako znani po vzorčnih zapisnikih, postali pa smo še piloti v 3D risanju načrtov in izdelavi foto modelov jam. Četrto področje je promocija jamarstva, ki ga izvajamo s stalnim pojavljanjem v medijih, izdajanjem lastnih publikaciji, pripravo razstav in s spletno stranjo. Ne smemo pa pozabiti na izobraževanje, ki je naša stalnica - organizacija jamarske šole in izpitov, na novo oživljenih Dolenjskih jamarskih taborov in sodelovanja v JRS. Veliko pa pove tudi število naših akcij. Lani smo jih zabeležili 209 ali 4 na teden, letos pa že 323 ali 7 na teden. Popolnoma novo področje, ki je močno povezano z raziskovanjem jam in že daje rezultate, pa je mobilni kataster jam, ki smo ga poimenovali KATJA. No, pa smo pri prihodnosti. Kaj nam bo prineslo prihodnjih pet let? Bo to 1000 metrca, naša 2 tisoča registrirana jama, 100 odstotna pregledanost izbranih terenov, digitaliziran kataster, pet novo očiščenih jam, nov film, nov Dolenjski kras, nova spletna stran ali odmeven dosežek v tujini? Vsega tega ne bi bilo in ne bo, brez vas, drage kolegice in kolegi, ki imate toliko idej in energije, da te ideje uresničujete. Naj te ideje še naprej vrejo na dan, da bomo lahko raziskovali še dlje in globlje v čudoviti kraški svet,« je spregovoril Zdravko Bučar. Predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko pa mu je kot odgovor na njegovo neodgovorjeno vprašanje dejal, da je Jamarski klub Novo mesto nesporno najboljši jamarski klub v Sloveniji in da se vsi ostali od novomeški jamarjev lahko samo učijo in jih posnemajo in to na vseh področjih.

Predsednik JZS Igor Benko.

Tomaž Bukovec

Fotografije Marko Pršina

Novice

12.6.2017

Kočevarka

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008