Naravovarstveni nadzor Eleonorine jame

17.10.2017

Verjetno ste v medijih zasledili, da neznanci po slovenskih jamah nastavljajo pasti za izlov jamskih hroščev, zato smo po predhodnem dogovoru dne 5. oktobra odšli v Eleonorino jamo. V akciji smo sodelovali Darij Klun, inšpektor za okolje in prostor, Mina Dobravc in Urška Galien, obe iz ZRSVN, predstavnik policije Marjan Ferko ter Sandi Vidrih, JKNM. Že ob prihodu v jamo smo našli razbito epruveto, ki je služila za vabo, po podrobnem pregledu jame pa smo našli še okoli 20 razbitih epruvet. Storilci so po naših ugotovitvah pasti pobrali že pred našim prihodom. Kljub vsemu nam je uspelo najti eno past, v kateri je bilo ujetih 5 jamskih hroščev. Za katero vrsto hroščev gre bodo pokazale analize v njihovem inštitutu. Vabo s hrošči je zasegel policist, ki bo tudi naredil uradni zaznamek. Povedali so mi še, da sicer do sedaj niso ujeli še nobenega storilca, saj pasti poberejo šele po nekaj mesecih po tistem, ko jih nastavijo.

Udeleženci pred akcijo.

Iskanje pasti po jami.

Razbita steklenička ...

Preiskovalci in iskalci na delu.

Žal smo našli tudi to!

Ujeti in poginjeni hrošči v pasi.

Cilj tvrstnih akcij, poleg seveda iskanja storilca, je tudi ozaveščanje ljudi o tej problematiki. Po prihodu iz jame je sledilo še kar nekaj pogovorov na to temo ter seveda tudi o jamah in življenju v njih. Prisotni smo bili enotnega mnenja, da smo delo opravili več kot uspešno, čeprav si pasti v jami ni želel nihče med nami. Izrazili so zadovoljstvo nad organizacijo, saj sem jamo poiskal že dan prej in tudi čelade sem jim priskrbel, da je vse potekalo varno in nemoteno. Kot zanimivost naj še omenim, da nihče od prisotnih ni imel strahu pred jamo ali težav z vstopom ali izstopom iz nje.

Sandi Vidrih

Novice

12.6.2017

Kočevarka

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2016

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008