Kam teče Žibrščica?

13.11.2016

Bil bi že skrajni čas, da odgovorimo na to akademsko vprašanje. Ker se nihče do sedaj ni s tem resno spopadel, se je pa naš jamarski klub. Zdravko je naredil poizvedbo pri mojstrih tovrstnega posla in v soboto smo opravili terenski ogled s predstavniki Geološkega zavoda Slovenije.

Ekipa pred Mišnico

Najprej smo pokukali v Mišnico, kamor naj bi izlili sledilo. Ponor je po obilnem dežju zapolnil jamo do dna vhodnega brezna. Pokartirali smo okoliško geološko podlago ter se sprehodili do globoke Rupe, fosilnega požiralnika pri Resah. Naredili smo še krog do pričakovanih podzemskih povezav. Velika verjetnost je, da voda odteka v smeri Globodola. Edini pravi vodni objekt, ki bi ga lahko spremljali na slikovitem kraškem polju, je požiralnik Brezno v Dulah. A glej, voda je iz bruhalnika v Rojah drla v močnem toku in se stekala v jezero okoli požiralnika. Voda je zalila tudi več depresij na osrednjem delu kraškega polja.

Rupa pri Resah.

Bruhalnik v Rojah na Globodolskem polju: je to mogoče Žibrščica?

Požiralnik Brezno v Dulah je temnejši krog sredi jezera.

Odšli smo dalje do izvira Temenice v Luknji, kjer najbolj diši po Žibrščici, saj tu izvira veliko več vode, kot jo ponika v Mirni Peči. Jez pod izvirom je komaj zadrževal visoko vodo, ki je drla iz vseh por podora. Pod Ajdovško planoto je poleg Temenice treba biti pozoren vsaj še na dva večja izvira, kjer bi lahko pritekla na dan obarvana voda: Obrh v Straži, ki sicer bruhne le ob povodnji, in izvir Pri sedmih studencih v Strmolah, kjer je lokalno vodno zajetje. V poštev pride tudi manjši obrežni izvir pod Novolesom. Gorvodno proti Žužemberku so le manjši izviri, vodne poti iz smeri Dobrniškega polja proti Krki, pa naj bi preprečeval dolomitni vložek vzdolž reke. Takšna so pričakovanja, ko pa se lotimo posla, bomo potrebovali tudi vašo pomoč pri vzorčenju izvirov.

Okoli hodili: Bogo Celarc, Jasna Šinigoj, Tomaž Bukovec, Primož Paterneš, Zdravko Bučar in Andrej Hudoklin, ki je tudi fotkal.

Novice

4.11.2016

Sedemstota jama

12.8.2016

Kanin 2016

10.8.2016

Jama pri pesi

23.6.2016

Izpiti JZS

22.6.2016

Zipline za Zalo

5.4.2016

Romitovka

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008