V Velikem studencu pod Velikim Slatnikom

4.10.2016

Domačine je od nekdaj zanimalo, kaj se skriva v zaledju Velikega studenca pod vasjo. Močan vodni tok, običajno 3 do5 l/s, namreč priteka iz manjše izvirne jame pod sklanim previsom ter se po kratkem toku zliva v Slatenski potok. Dostop v vodni rov že po nekaj metrih zapira ožina zalita z vodno gladino, ki jo vzdržuje obzidana izvirna kadunja. Vhod je obzidan in zaprt z rešetko od leta 1974, ko so uredili zajetje za lokalni vodovod, ki pa danes ni več v rabi. V izvir se steka voda z zakraselega pobočja Janšč, verjetno pa tudi ponikalnica Srobotnik.

Ob snovanju Machove učne poti so se spletle vezi z Marjanom Hrenom, gonilcem Društva Machova dediščina pod Gorjanci, in dogovorili smo se, da skupaj pogledamo v Veliki studenec.

Dne 18. septembra 2016 je bil ob razmeroma nizki vodi opravljen prvi ogled izvira. Miha je v neoprenu zlezel v dobre 3 metre ozek vodni rov, do neprehodne ožine, za katero je baterija osvetlila nekaj metrov dolg rov, zalit do stropa. Ugotovili smo, da problem lahko reši le vodna črpalka, s katero bi znižali gladino vode.

Pregled izvira pred črpanjem. Foto Andrej Hudoklin.

Dne 2. oktobra 2016 so na pomoč priskočili domači gasilci. S črpanjem je uspelo vodno gladino znižati za 0,7 m. Tako je Miha lahko delno razširil težko prehodno ožino in za njo raziskal vodni rov, ki se je po znižanju vodostaja odprl v dolžini 15 m. Zaključi se z globljim sifonom, ki čaka jamske potapljače. Za prebito ožino se rov postopno razširi. V končnem delu je zanimiv vodni prag, preko katerega žubori potoček, nad njim stropni kamin, v manjši kamri nad sifonom pa nekaj kapniškega okrasja.

Črpalka je po 15 minutah znižala gladino za 0,7 m. Foto Andrej Hudoklin.

Nad sifonom se je oprl ozek rov. Foto Andrej Hudoklin.

Končni sifon. Foto Miha Rukše.

Moči pri podvigu so združili domači gasilci, člani Društva Machova dediščina pod Gorjanci in midva z Mihatom iz JK Novo mesto.

Andrej Hudoklin

Novice

4.11.2016

Sedemstota jama

12.8.2016

Kanin 2016

10.8.2016

Jama pri pesi

23.6.2016

Izpiti JZS

22.6.2016

Zipline za Zalo

5.4.2016

Romitovka

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008