Čiščenje Male Stankove jame pri Šalki vasi

7.9.2016

Če zmanjka smeti v eni jami, jih pa v drugi poiščemo! bi lahko naslovili čiščenje Male Stankove jame pri Šalki vasi na robu Kočevja letošnjega 28. avgusta. Jamo smo očistili v sklopu drugega dela projekta Life+ Kočevsko. Ker je bilo smeti manj od ocene v projektu, smo se odločili in popoldne očistili še jamo Mullerloch (2329) JV od Livolda. Jama je poznana tudi kot Golobja jama, žal pa tudi kot odlagališče smeti.

Letos smo že očistili jamo Schaffeichloch, tokrat pa smo se lotili Male Stankove jame vzhodno od Šalke vasi (katastrska številka 3202), ki je bila prvič raziskana in izmerjena ter registrirana 6. oktobra 1968, raziskal pa jo je JK Železničar. Avtor zapisnika je bil pokojni Dušan Novak, geolog, hidrogeolog, speleolog in jamar, izjemen strokovnjak za kraške vode, znan tudi po svojem delu o sledenju vodnih tokov in barvanjih podzemnih voda za ugotavljanje povezav. Pri svojem delu se je posvečal značilnostim kroženja vode v krasu, kemičnim in bakteriološkim značilnostim ter problemom onesnaževanja kraške podzemne vode. Jama je sicer dolga 147 m in globoka 10 metrov, v njej pa je tudi aktiven vodni tok. Jamo smo očistili z lahko rečemo že kar klasično tehniko in skupnim sodelovanjem, ki smo ga vzpostavili ob čiščenju jame Mišnice pri Vrbovcu. Jamarji smo odpadke nakladali v veliko kiblo (kasneje pa v velike vreče), z dvigalom na tovornjaku (hiap) pa jih je dvigal Boštjan Jarc iz Vrbovca pri Dobrniču, s katerim smo sodelovali pri čiščenju jame Mišnica lani in letos pri čiščenju jame Schaffeichloch pri Koprivniku.

Stankova jama: začetek del v meglenem jutru.

Posnetek obstoječega stanja pred čiščenjem.

Pralni stroj je bil brez motorja.

Iz jame smo odstranili dva velika kontejnerja (po pet kubičnih metrov) z mešani odpadki v velikih vrečah, en kontejner z mešani odpadki v raztresenem stanju ter enega z železnimi odpadki. Delo je potekalo hitro in brez posebnosti, je pa zato začetek bil toliko bolj zanimiv. Zaradi megle smo se nekateri izgubili in kljub dobremu opisu dostopa nismo našli jame, tako da nas je moral priti iskat »vodič«' (Tomaž Grdin) v Šalko vas k cerkvi. Seveda je jamarju težko priznati, da še ene »jamce« ne zna najti, tako da je vsem izgubljencem dobro voljo in pogum vrnil Borivoj, ki je že bil v tej jami, naredil dodatne zapisnike, v nedeljo pa je tudi on ni našel. Je pa res, da je do dneva čiščenja šel do jame vedno z druge strani.

Brez Jasne bi bili vsi lačni.

Potoček sredi jamice ... 

Bela dvorana.

Ker odpadkov ni bil zadosti za zapolnitev kvote, smo se odločili, da očistimo še jamo Mullerloch, ki je domačinom znana kot Golobja jama. Tudi to jamo je registriral JK Železničar, dolga je 40 in globoka 13 metrov.

Stožec smeti v Golobji jami.

Smeti, smeti, smeti ...Od plastike in medicinskih pripomočkov do kadavrov.

Pogled proti vhodu Golobje jame.

Po odstranitvi smeti se je odprl vhod v drugi del jame.

Po popisu je v jami 50 kubičnih metrov odpadkov in od tega naj bi jih bilo okoli 60 odstotkov gradbenih, mešanih pa naj bi bilo okoli 20 kubičnih metrov. Ker smo se pri dosedanjih ocenah zmotili za približno polovico, smo ocenjevali, da je v jami približno 10 kubičnih metrov mešanih odpadkov. Tudi to jamo smo očistili s pomočjo vitla na kamionu in iz nje dvignili ter napolnili kontejner s sedmimi kubičnimi metri odpadkov ter šest velikih vreč. V jami so prevladovali mešani odpadki, odpadna bela tehnika in odpadna embalaža. Po odstranitvi prve plasti odpadkov smo odprli prehod v spodnji del jame, ki je prav tako poln odpadkov in je po naši oceni v njej še vedno okoli 50 kubičnih metrov ne-gradbenih odpadkov. Jama je ob višjem vodostaju do vrha podornega stožca zalita z vodo in imajo smeti skoraj gotovo velik negativni vpliv na habitat človeške ribice in bo nujno njeno dokončno očiščenje. Ker je vhod v jamo tik ob cesti, smo občini Kočevje že predlagali postavitev dovolj visoke varovalne ograje med cesto in vhodom v jamo, s katero bi odlaganje odpadkov preprečili.

Nakladanje v veliko kiblo.

Zdravko Bučar, predsednik JK Novo mesto ali šef čez vse nas. Brez aktivnega vodenja ne bi bilo aktivnega čiščenja.

Dviganje kible iz brezna.

Jamarska.

Foto: Tomaž Grdin

Udeleženci akcije: Zdravko Bučar, Črt Bučar, Klemen Mihalič, Jasna Šinigoj, Anže Tomšič, Damijan Šinigoj, Tomaž Grdin, Anton Tramte, Primož Paterneš, Miha Primc, Uroš Mervič, Jože Tomšič, Peter Gliha, Sandi Vidrih, Mojca Arlič, Matija Gašperšič, Borivoj Ladišić, Tomaž Bukovec.

Novice

4.11.2016

Sedemstota jama

12.8.2016

Kanin 2016

10.8.2016

Jama pri pesi

23.6.2016

Izpiti JZS

22.6.2016

Zipline za Zalo

5.4.2016

Romitovka

Arhiv po letih

› 2024

› 2023

› 2022

› 2021

› 2020

› 2019

› 2018

› 2017

› 2015

› 2014

› 2013

› 2012

› 2011

› 2010

› 2009

› 2008