Jamarske raziskave v obori Stari Log

13.3.2024

Obora Stari Log je dobrih 1000 ha veliko območje na obrobju Suhe Krajine. Ograjeno je z 2 m visoko mrežo ter električnim pastirjem. Razglašeno je kot gozd s posebnim namenom zaradi intenzivne gojitve divjadi. Že od leta 1964 je to območje zaprto za širšo javnost, letos pa so nam v Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, LPN Kočevsko, dovolili vstop in odklenili vrata v raziskovalne namene.

Predhodno smo pregledali teren s pomočjo računalnika in si označili skoraj 100 lidar točk. Šestnajst jamark in jamarjev (JKNM z gostjo iz JK Rakek) se je odzvalo predsednikovemu vabilu in tako smo tri dni obiskovali lokacije ter pregledovali, raziskovali, fotografirali, merili ter risali načrte novih vodoravnih jam in (predvsem) brezen.

V soboto, 17.2.2024, smo razdeljeni v štiri skupine uspeli pregledati več kot 60 objektov. Naslednji dan smo imeli tako manj dela, ki pa ga nismo čisto dokončali. Dve večji brezni smo uspešno raziskali na tretji akciji v soboto, 2.3.2024, ter mimogrede naredili še nekaj foto gradiva za bodoče publiciranje.

Od 97 pregledanih lokacij znotraj obore smo našli, raziskali, izmerili, narisali načrt ter pripravili zapisnike za 23 novih jam, ki nosijo imena od Obora Stari Log 1 do Obora Stari Log 23.

Hvala ZGS, OE Kočevje, da so nam omogočili to krasno raziskovalno izkušnjo znotraj zaščitenega območja. Posebna zahvala pa gre lovcu Janezu za prijazen sprejem, strokovno razlago ter izkazano medsebojno zaupanje. Še kdaj … In seveda, hvala tudi Kacotu, ki je "lidarice" v Fugrotu napikal ;-)

Raziskovali: Anja Pirc (JK Rakek), Maxinne Hodnik, Angelca Pajk, Marko Pršina, Jure Tičar, Neven Đurković, Borivoj Ladišić, Dominik Zagorc, Boštjan Kuhelj, Uroš Mervič, Urban Slana, Anže Tomšič, Zvonka Janežič, Zdravko Bučar, Tomaž Bukovec in Marko Majhen.

Jamarski zbor pred lovskim domom v Starem Logu. Foto Marko Majhen

Protokol ob vstopu v oboro narekuje razkuževanje vozil in obutve. Foto Marko Majhen

Marko in Neven na povratku iz Skozenjca pri Jurčku. Foto Marko Majhen

Odlično sodelovanje satelitov, lidarja, telefona in jamarja. Foto Zvonka Janežič

A bo za registracijo? Foto Zdravko Bučar

Pregled jame z delovnim imenom kaco718. Foto Marko Majhen

Neven kaže prehod v dobrih 25 m globoko notranje brezno, ki se odpira takoj za vhodom v Skozenjc. Foto Marko Majhen

Jure opremlja notranje brezno v Skozenjcu. Foto Marko Majhen

V jami kaco809. Foto Marko Majhen

Uroš med meritvami v novi jami. Foto Marko Majhen

Jure in Neven med napredovanjem v Skozenjcu. Foto Marko Majhen

Okostij različnih živali v tukajšnjih breznih res ne manjka. Foto Zvonka Janežič

Maxinne in Anja na dnu brezna v Skozenjcu. Foto Marko Majhen

Vračanje iz Skozenjca. Foto Marko Majhen

Drugi dan jamarske akcije - vrsta za dezinfekcijo pred odhodom iz obore. Foto Marko Majhen