1978 Ponovni zagon klubske aktivnosti

 

 • Pobudniki oživitve kluba so bili stari člani: Lojze Medle, Milan Eržen, Danilo Breščak in Nikola Padevski.
  Občni zbor ob oživitvi kluba, 1978.

  Občni zbor ob oživitvi kluba, 1978.

 • Klub je dobil svoj prostor v Narodnem domu in društveno vitrino na Glavnem trgu.
 • Borivoj Ladišić je začel urejati klubski kataster.
  Lojze Medle se vrača iz novo odkrite Gabrske jame, 1978.

  Lojze Medle se vrača iz novo odkrite Gabrske jame, 1978.

 • Za sistematično obdelavo jam v podolju reke Temenice smo prejeli prvo nagrado Sklada Krkinih nagrad. Njen nosilec Borivoj Ladišić je nalogo predstavil na osmem jugoslovanskem speleološkem kongresu (Beograd, 1981).
 • Ob 20-letnici ustanovitve kluba (1982) smo gostili XII. zbor slovenskih jamarjev.
  Prvi klubski znak, 1982.

  Prvi klubski znak, 1982.

 • Ob slovesnosti smo izdali prvo številko klubske publikacije Dolenjski kras ter podelili prva klubska priznanja in značke.
 • Leta 1982 smo s pomočjo sponzorjev in z lastnim delom kupili prvi klubski kombi.
  Legendarni klubski kombi, 1983. Foto Andrej Hudoklin.

  Legendarni klubski kombi, 1983. Foto Andrej Hudoklin.

 • Najaktivnejši člani tega obdobja so bili: Lojze Medle (predsednik), Jože Cvitkovič, Milan Eržen, Nikola Padevski, Peter Simčič, Matjaž Matko, Robi Oberč, Anton Tramte, Andrej Hudoklin, Borivoj Ladišić, Irena Podbevšek, Miran Jenko in Slavko Legan.

 

Pomembnejša odkritja

Jama v Gabrju (Gabrska jama)
Vhod v jamo se je odprl sredi vasi Gabrje leta 1978. Vhodno brezno prehaja v razvejan sistem rovov, ki sledijo prelomu. Do sedaj je bilo raziskanih 307 m rovov, najnižja točka je na globini 55 m.

Jama v Gabrju (Gabrska jama)

Pihalnik
Brezno ob cesti na Bazo 20 je leta 1963 registriral Jamarski klub (JK) Železničar. Leta 1982 smo na dnu 105 m globokega vhodnega brezna našli ogromno podorno dvorano.

Pihalnik