Kočevski rog

Kočevski rog

kat. št. ime jame dolžina globina prvi vstop organizacija
114 Jazbina pri Podturnu 123 39 16.7.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
236 Veliki Zjot 76 22 21.5.1933 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
430 Jama pod Skalo 35 8 1.1.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
431 Gozdna jama 45 45 1.1.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
432 Pasja jama 17 17 1.1.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
433 Jama na Preseki 52 52 1.1.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
434 Jama 1 pod Dednim vrhom 41 37 1.1.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
435 Jama 2 pod Dednim vrhom 6 4 DZRJ Ljubljana
436 Jama 3 pod Dednim vrhom 77 35 DZRJ Ljubljana
437 Jama 4 pod Dednim vrhom 20 20 DZRJ Ljubljana
438 Jama 5 pod Dednim vrhom 7 7 DZRJ Ljubljana
439 Štavka 58 13 1.1.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
573 Ahnenloch 227 118 Gimnazija Kočevje
665 Brezno pri Cinku 4 4 3.11.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
666 Velika Knežja jama 164 33 3.11.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
667 Mala Knežja jama 40 15 3.11.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
668 Jama na vzhodnem pobočju Roga 63 9 4.11.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
669 Ledena jama pri Kunču 81 42 3.11.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1209 Brlog pri Mačkovi vrtači 6 6 13.6.1970 BJK Črnomelj
1210 Nova prepadna na Pretlah 150 73 25.9.1954 DZRJ Slovenije
1292 Jama pri Stavči vasi 7 2 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1293 Jama južno od Dvora 27 12 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1295 Brezno pri Vinski poti 107 73 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1296 Brezno pri Jazbec cesti 30 11 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1297 Pasja jama 12 12 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1298 Babja jama 10 10 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1299 Jama na južnem pobočju Kope 16 16 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1300 Jama v oddelku 1 41 28 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1301 Ledena jama 41 41 31.10.1967 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1302 Brezno pri Lužah 14 14 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1303 Duplina nad Kristlerjem 73 12 22.7.2006 JK Novo mesto
1358 Jama severozahodno od Roga 10.3.1939 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1360 Jama v Obrhu 2 2 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1464 Zakrito brezno 18 18 3.4.1955 DZRJ Slovenije
1720 Vodna jama pri Cvišlerjih 120 7 1.8.1956 JK Železničar
1806 Mausarjeva jama 16 9 19.1.1969 BJK Črnomelj
1809 Jama v Topličicah 28 8 1.1.1969 BJK Črnomelj
1817 Jama ob poti za Topličice 11 11 7.6.1970 BJK Črnomelj
1819 Medvedarca 18 13 13.6.1970 BJK Črnomelj
1824 Pugljevo brezno 142 107 3.8.1958 DZRJ Slovenije
2293 Brezno ob cesti v Koprivnik 18 18 27.11.1960 JK Železničar
2296 Ponikovalnik pri Koprivniku 6 6 27.11.1960 JK Železničar
2297 Prepad na poti proti Travniku 20 17 29.11.1960 JK Železničar
2577 Pihalnik 290 104 15.3.1963 JK Železničar
2670 Brezno ob cesti na Bistrico 13 13 2.9.1965 BJK Črnomelj
2674 Veliki zjot nad Mavrlenom 60 45 16.9.1965 BJK Črnomelj
2675 Brezno na Toplem vrhu 30 30 1.10.1965 BJK Črnomelj
2695 Brezno v Šalki vasi 98 11 22.10.1965 JK Železničar
2789 Ruska jama 9 9 13.6.1965 BJK Črnomelj
2790 Špilcova jama 12 12 13.6.1965 BJK Črnomelj
2793 Štalcarjeva jama 32 24 13.6.1965 BJK Črnomelj
2818 Jama pri križu ob cesti na Rigelj 56 38 1.5.1966 JK Železničar
2819 Pokrito brezno 52 52 2.5.1965 JK Železničar
2851 Krakarjev obrov 12 9 13.6.1965 BJK Črnomelj
2874 Brezno ob cesti pri Pihalniku 10 8 11.2.1962 JK Železničar
2923 Brezno 1 v oddelku A6-35c 130 119 7.5.1967 JK Železničar
2924 Brezno 1 v oddelku A6-35b 31 31 4.7.1967 JK Železničar
2925 Brezno 2 v oddelku A6-35b 15 15 4.7.1967 JK Železničar
2926 Brezno 3 v oddelku A6-35b 7 7 4.7.1967 JK Železničar
2927 Brezno pri logarnici Trnovec 15 15 4.7.1967 JK Železničar
2928 Brezno pri 13. km na Roški cesti 7 7 4.7.1967 JK Železničar
2929 Medvedji brlog 69 18 28.6.1966 JK Železničar
2960 Brezno 1 v oddelkuA6-35a 29 29 1.12.1967 JK Železničar
2961 Brezno 4 v oddelku A6-35b 17 17 1.12.1967 JK Železničar
2962 Spodmol pod Cinkovim rogom 6 6 2.12.1967 JK Železničar
2963 Brezno na meji oddelkov 17 17 2.12.1967 JK Železničar
2964 Goljufivo brezno 20 20 29.11.1967 JK Železničar
2965 Udorno brezno pri Roški žagi 25 23 2.12.1967 JK Železničar
3078 Brumvirtsko brezno 20 20 4.11.1967 DZRJ Kočevje
3079 Pasje brezno 38 38 4.11.1967 DZRJ Kočevje
3080 Odpadno brezno 23 14 7.11.1967 DZRJ Kočevje
3161 Rauhova jama 68 28 3.8.1958 DZRJ Slovenije
3186 Grahkov prepad 12 10 4.8.1968 BJK Črnomelj
3187 Črneč prepad 16 16 4.8.1968 BJK Črnomelj
3193 Zelinov prepad 17 15 4.8.1968 BJK Črnomelj
3202 Mala Stankova jama 147 10 6.10.1968 JK Železničar
3203 Velika Stankova jama 416 18 28.4.1968 JK Železničar
3209 Mirkovo brezno 1 56 56 29.4.1968 JK Železničar
3255 Brezno na prelazu 42 42 10.5.1968 JK Železničar
3256 Brezno pri odcepu proti Jelenici 27 22 29.11.1968 JK Železničar
3257 Brezno 10 pri Jelenici 27 15 29.11.1968 JK Železničar
3258 Brezno 11 pri Jelenici 17 10 29.11.1968 JK Železničar
3259 Brezno 2 pri grobišču 22 10 29.11.1968 JK Železničar
3260 Brezno 1 pri grobišču 20 20 29.11.1968 JK Železničar
3261 Brezno ob cesti pod Cinkovim križem 9 7 30.10.1966 JK Železničar
3262 Jama v rudniškem laglerju 35 35 30.10.1966 JK Železničar
3264 Brezno v zadnji serpentini 28 28 30.10.1966 JK Železničar
3307 Brezno ob cesti v Smrečniku 30.10.1966 JK Železničar
3326 Prehodna jama 41 15 27.4.1969 DZRJ Kočevje
3327 Skalar 11 11 27.4.1969 DZRJ Kočevje
3328 Kunje brezno 18 18 11.5.1969 DZRJ Kočevje
3329 Huda luknja 36 36 11.5.1969 DZRJ Kočevje
3330 Mirkovo brezno 2 30 24 10.5.1968 JK Železničar
3382 Vodni spodmol pri grobišču 6 1 29.11.1968 JK Železničar
3416 Jama smrti 28 10 1.5.1970 JK Železničar
3417 Brezno pri Jami smrti 48 25 1.5.1970 JK Železničar
3419 Neimenovano brezno 48 12 28.4.1970 JK Železničar
3420 Oneška jama 157 50 2.5.1970 JK Železničar
3421 Košutno brezno 40 36 24.4.1970 JK Železničar
3469 Minirano brezno 38 38 18.9.1970 DZRJ Kočevje
3631 Cinkov križ 222 185 1.5.1974 JK Železničar
3857 Brezno pod Macesnom 25 25 14.8.1971 DZRJ Kočevje
3858 Bukovo brezno 23 23 22.8.1971 DZRJ Kočevje
4003 Jama pod Štalami 69 43 12.8.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4004 Brezno 1 pod Štalami 11 10 12.8.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4249 Brezno pod cesto v oddelku 56 53 45 1.5.1973 JK Železničar
4310 Brezno 2 pod Štalami 10 10 12.8.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4314 Za barakco 41 40 21.8.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4564 Brezno ob cesti na Kragulji vrh 21 13 27.1.1988 JK VPB Novo mesto
4565 Jama na meji oddelka 49 (Podturn) 19 14 27.1.1988 JK VPB Novo mesto
4572 Odtočna jama 41 36 30.7.1976 JK Straža
4673 Brezno netopirja samotarja 20.3.1977 DZRJ Kočevje
4675 Predvideno brezno 27 27 12.7.1977 DZRJ Kočevje
4676 Grobnica 17 23.3.1977 DZRJ Kočevje
4677 Brezno konca 6 6 23.3.1977 DZRJ Kočevje
4678 Brezno ob cesti Rog-Baza 20 16 13 19.3.1977 DZRJ Kočevje
4679 Karterjevo brezno 17 17 19.3.1977 DZRJ Kočevje
4680 Ognjeno brezno 10 10 12.8.1977 DZRJ Kočevje
4681 Brezno v 4. oddelku 10 10 23.3.1977 DZRJ Kočevje
4682 Pajkovo malo brezno v Rogu 14 10 19.3.1977 DZRJ Kočevje
4683 Bolnica 63 11 1.5.1976 DZRJ Kočevje
4684 Jamica 10 6 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4685 Mastno brezno 10 10 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4686 Krokarjevo brezno 16 16 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4687 Gladko brezno 30 30 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4688 Pripravnikovo brezno 22 22 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4689 Zadimljeno brezno 22 22 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4692 Popoldansko brezno 22 22 5.6.1977 DZRJ Kočevje
4700 Brezno na špagi 22 22 9.5.1977 DZRJ Kočevje
4877 Dihalnik pri Sovjeku 32 17 30.11.1989 JK VPB Novo mesto
4878 Večerno brezno 21 19 1.2.1988 JK VPB Novo mesto
4907 Dostopno brezno 25 25 19.11.1978 DZRJ Kočevje
4912 Vajeniško brezno 40 27 9.9.1978 DZRJ Kočevje
4913 Krasno brezno 39 39 12.8.1978 DZRJ Kočevje
4914 Mačje brezno 55 55 12.8.1978 DZRJ Kočevje
4925 Pitna jama 50 24 12.8.1978 DZRJ Kočevje
4992 Prepad na poti 13 10 16.6.1979 BJK Črnomelj
4993 Prepad pri Velikem zjotu 15 12 8.7.1979 BJK Črnomelj
5001 Vražji kamen 1 54 48 4.7.1980 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto, JK Straža
5002 Vražji kamen 2 83 75 4.7.1980 BJK Črnomelj, DZRJ Ribnica
5003 Vražji kamen 3 13 10 5.7.1980 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
5004 Vražji kamen 4 14 11 5.7.1980 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
5005 Vražji kamen 5 35 20 4.7.1980 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
5006 Vražji kamen 6 40 40 4.10.1980 BJK Črnomelj
5111 Ostra jama 95 26 28.10.1979 DZRJ Kočevje
5112 Medvedova jama 50 12 28.10.1979 DZRJ Kočevje
5113 Sovino brezno 28 28 12.9.1981 DZRJ Kočevje
5114 Poševna jama 42 22 12.9.1981 DZRJ Kočevje
5115 Zobno brezno 13 13 12.9.1981 DZRJ Kočevje
5116 Brezno pri poseki 26 26 19.9.1981 DZRJ Kočevje
5117 Jama pri Jelenovi mlaki 46 28 19.9.1981 DZRJ Kočevje
5118 Gobje brezno 30 13 19.9.1981 DZRJ Kočevje
5144 Jelenca 47 41 4.6.1982 JK VPB Novo mesto
5148 Prepadna ob drči 55 42 9.8.1982 JK VPB Novo mesto
5149 Brezno 12. zbora 55 49 5.6.1982 JK VPB Novo mesto
5150 Greznica 115 75 4.8.1982 JK VPB Novo mesto
5151 Ključavnica 20 17 6.8.1982 JK VPB Novo mesto
5152 Udor 11 11 4.8.1982 JK VPB Novo mesto
5153 Detonatorsko brezno 18 18 1.8.1982 JK VPB Novo mesto
5154 Bunker 18 14 2.8.1982 JK VPB Novo mesto
5155 Mojčina kapela 10 5 1.8.1982 JK VPB Novo mesto
5156 Dimnik 12 5 1.8.1982 JK VPB Novo mesto
5157 Brezno za mostom 16 8 1.8.1982 JK VPB Novo mesto
5158 Nevarno brezno na Kunču 40 40 5.8.1982 JK VPB Novo mesto
5160 Jama pred spomenikom 27 16 7.8.1982 JK VPB Novo mesto
5319 Brezno pri logarnici na Pogorelcu 12 7 25.7.1983 JK VPB Novo mesto
5321 Jagodno brezno 12 12 28.7.1983 JK VPB Novo mesto
5322 Brezno ob Najnerski cesti 1 18 16 28.7.1983 JK VPB Novo mesto
5325 Cink 1 16 16 1.8.1983 JK VPB Novo mesto
5326 Brezno v skalah 52 41 25.7.1983 JK VPB Novo mesto
5327 Džuli 36 34 23.7.1983 JK VPB Novo mesto
5329 Kapšev bunker 30 8 9.8.1982 JK VPB Novo mesto
5330 Jama pri Rdeči luži 14 12 10.4.1983 JK VPB Novo mesto
5331 Stegno 199 85 30.12.1982 JK VPB Novo mesto
5449 Udorna jama na Cinku 32 32 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5450 Globoko brezno na Cinku 80 80 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5453 Trojno brezno na Cinku 114 57 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5454 Grmovo brezno 26 26 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5455 Kljukasto brezno 37 21 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5456 Zavetiščna jama 35 14 11.9.1983 DZRJ Kočevje
5459 Brezno v ovinku 8 8 6.8.1982 JK VPB Novo mesto
5464 Udor pri koči na Kunču 8 8 22.7.1983 JK VPB Novo mesto
5465 Brezno nad Jeleniško logarnico 30 27 30.7.1983 JK VPB Novo mesto
5466 Brezno pod Kravtovo cesto 33 31 2.4.1983 JK VPB Novo mesto
5467 Brezno na vzhodnem pobočju skalne grmade 34 34 28.7.1983 JK VPB Novo mesto
5468 Brezno za spomenikom 73 56 7.8.1982 JK VPB Novo mesto
5469 Dvajsetsekundarica 27 27 20.3.1983 JK VPB Novo mesto
5470 Jamica 24 16 26.1.1983 JK VPB Novo mesto
5471 Brezno ob Krki 41 35 26.3.1983 JK VPB Novo mesto
5472 Jelenovo brezno 38 38 10.7.1982 JK VPB Novo mesto
5473 Jama na Babji gorici 42 17 27.1.1983 JK VPB Novo mesto
5474 Cink 0 61 56 29.11.1982 JK VPB Novo mesto
5475 Cink 2 20 20 29.11.1982 JK VPB Novo mesto
5476 Cink 3 19 15 29.11.1982 JK VPB Novo mesto
5477 Cink 4 17 10 29.11.1982 JK VPB Novo mesto
5478 Cink 5 56 34 29.11.1982 JK VPB Novo mesto
5479 Jama nad Dolgim vodnjakom 30 25 30.5.1984 JK VPB Novo mesto
5480 Brezno pri Knežjih jamah 12 12 30.5.1984 JK VPB Novo mesto
5553 Jama ob cesti pred logarnico Cink 10 6 28.7.1984 JK VPB Novo mesto
5554 Brezno pri logarnici Cink 11 7 22.7.1984 JK VPB Novo mesto
5555 Brezno pri bolnici Jelendol 8 8 26.7.1984 JK VPB Novo mesto
5556 Podpacova jama 18 12 27.7.1984 JK VPB Novo mesto
5557 Brezno v oddelku 27 20 17 26.7.1984 JK VPB Novo mesto
5558 Jazbečeva luknja 20 1 26.7.1984 JK VPB Novo mesto
5559 Brezno ob gradu Rožek 6 6 26.10.1984 JK VPB Novo mesto
5561 Prepadnica 36 36 1.9.1984 BJK Črnomelj
5562 Mali zjot 31 12 2.6.1984 BJK Črnomelj
5593 Udor pri Kraguljem vrhu 30 17 17.6.1984 JK VPB Novo mesto
5594 Brezno zahodno od Skalnega vrha 16 15 27.7.1983 JK VPB Novo mesto
5595 Brezno pri Štufni 7 7 27.7.1984 JK VPB Novo mesto
5596 Udor na Jeleniškem križu 11 11 26.7.1984 JK VPB Novo mesto
5599 Ozko brezno 24 21 10.4.1983 JK VPB Novo mesto
5600 Konjevo brezno na Bukovi gorici 7 7 8.9.1982 JK VPB Novo mesto
5601 Ograjeno brezno 7 7 26.1.1983 JK VPB Novo mesto
5602 Brezno nad piknikom pri Bazi 20 40 26 29.7.1984 JK VPB Novo mesto
5604 Duplarica 30 30 17.10.1981 JK VPB Novo mesto
5666 Velika Cinkova prepadna 105 60 27.7.1984 JK VPB Novo mesto
5667 Mala Cinkova prepadna 25 17 27.7.1984 JK VPB Novo mesto
5668 Dvojno brezno pri Cink križu 36 22 20.7.1984 JK VPB Novo mesto
5675 Skedenj 28 4 30.12.1982 JK VPB Novo mesto
5760 Brezno 8 ob Jazbec cesti 38 26 7.8.1985 JK VPB Novo mesto
5761 Polšje brezno 30 30 8.8.1985 JK VPB Novo mesto
5762 Jama na črmošnjiški meji 17 16 9.8.1985 JK VPB Novo mesto
5763 Brezno ob Odtočni jami 30 20 14.7.1985 JK VPB Novo mesto
5823 Brezno 2 nad Kočevskimi Poljanami 7 6 16.6.1980 JK VPB Novo mesto
5844 Brezno 10 ob Jazbec cesti 12 9 6.8.1985 JK VPB Novo mesto
5845 Brezno ob tromeji 11 11 7.8.1985 JK VPB Novo mesto
5846 Zasipano brezno ob novi cesti na Bazo 20 8 4 10.7.1985 JK VPB Novo mesto
5847 Brezno nad Ledeno jamo na Jelenici 13 13 3.8.1985 JK VPB Novo mesto
5848 Brezno ob obračalnici 24 24 7.8.1985 JK VPB Novo mesto
6156 Spodmol pod Macesnovo gorico 30 3 25.1.1991 DZRJ Ljubljana
6157 Jama pod Macesnovo gorico 10 4 25.1.1991 DZRJ Ljubljana
6158 Jama pod Krenom 7 7 25.1.1991 DZRJ Ljubljana
6159 Babja jama Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6161 Jama v Rugarskih klancih 2 2 20.4.1990 JK VPB Novo mesto
6214 Jama pod Kopo 15 9 3.5.1991 JK Novo mesto
6242 Adidas jama 51 20 19.4.1987 DZRJ Ribnica
6330 Pihalnik v Šprajcarjevem talu 85 61 27.9.1984 JK Novo mesto
6335 Spodmol pod Starim taborom 8 4 22.12.1991 JK Novo mesto
6336 Brezno pri križišču 42 34 3.5.1991 JK Novo mesto
6578 Spodmol nad izvirom 7 0 18.3.1993 JK Novo mesto
6664 Jama ob cesti 12 3 31.1.1995 JK Novo mesto
7027 Cvek 27 18 22.10.1996 JD Netopir Kočevje
7028 Brezno Flaška 30 22 16.4.1996 JD Netopir Kočevje
7032 Zaprta jama 17 11 27.10.1996 JD Netopir Kočevje
7033 Ožina 80 40 7.4.1996 JD Netopir Kočevje
7034 Kropfova jama 120 27 28.4.1996 JD Netopir Kočevje
7035 Pod električnim drogom 13 4 22.10.1996 JD Netopir Kočevje
7037 Beli prašiček 56 35 8.2.1997 JD Netopir Kočevje
7039 Brezno 6 ob Jazbec cesti 20 20 4.8.1985 JK Novo mesto
7040 Medvedova jama 13 6 24.9.1996 JK Novo mesto
7049 Džotlo 2 80 53 25.1.1997 DZRJ Ribnica
7371 Limetovo krmišče 33 9 22.3.1998 JD Netopir Kočevje
7372 Žlahtni most 80 31 19.12.1997 JD Netopir Kočevje
7373 Lisičje gnezdo 25 16 19.12.1997 JD Netopir Kočevje
7374 Tonitov rog 13 7 19.12.1997 JD Netopir Kočevje
7375 Apolonova jama 350 35 16.5.1997 JD Netopir Kočevje, DZRJ Ribnica
7376 Sploščena porcija 31 18 15.2.1998 JD Netopir Kočevje
7377 Mickina jama 58 17 15.2.1998 JD Netopir Kočevje
7378 Brezno logarja Knavsa 11 11 13.12.1997 JD Netopir Kočevje
7379 Jama podkovanega čevlja 16 10 14.12.1997 JD Netopir Kočevje
7380 Jama princese Nives 53 38 13.12.1997 JD Netopir Kočevje
7381 Jagotovo brezno 10 8 11.10.1997 JD Netopir Kočevje
7382 Jama Tromostovje 10 6 15.2.1998 JD Netopir Kočevje
7383 Brezno dveh sester 14 10 11.10.1997 JD Netopir Kočevje
7386 Jama Koprivnik 14 14 19.5.1997 JD Netopir Kočevje
7390 Jama nad Občicami 5 1 2.7.1997 JK Novo mesto
7656 Brezno pri Ajnzerju 1 10 10 28.5.2000 DZRJ Ribnica
7657 Brezno pri Ajnzerju 2 10 7 28.5.2000 DZRJ Ribnica
7658 Brezno pri Ajnzerju 3 11 11 29.4.2000 DZRJ Ribnica
7659 Brezno pri Ajnzerju 4 12 12 29.4.2000 DZRJ Ribnica
7865 Četrti julij 150 127 1.8.1993 JK Novo mesto
7994 Brezno pod Toplim vrhom 1 20 20 3.3.2002 JK Novo mesto
7995 Brezno pod Toplim vrhom 2 17 15 3.3.2002 JK Novo mesto
7997 Jama 44a 19 19 4.5.1997 JK Novo mesto
7999 Jelenova jama na Jelenici 25 17 21.4.2001 JK Novo mesto
8011 Brezno pri Kumpovi rampi 15 15 25.3.2002 JK Novo mesto
8012 Brezno nad Ribnikom 30 28 25.3.2002 JK Novo mesto
8045 Šnelerjevo brezno 19 18 27.2.2000 JSŠD Orel Semič
8195 Brezno pri Kapševem spomeniku 37 33 26.4.2003 JD Semič
8275 Brezno na Dolgi gorici 22 16 22.7.2003 JD Semič
8311 Brezno v pragozdu 12 7 14.7.2004 JD Carnium Kranj
8385 Brezno na Vinici nad Ponikvami 40 27 18.4.2004 JD Semič
8389 Brezno ob cesti za Bazo 20 22 22 4.7.2004 JK Novo mesto
8655 Jama zdrobljenih kosti 25 11 30.4.2005 JD Netopir Kočevje
8656 Brezno lovca Leona Behina st. 15 15 22.4.2005 JD Netopir Kočevje
8659 Jama štirih amaterjev 75 21 8.2.2005 JD Netopir Kočevje
8670 Brezno nad križem 11 11 28.8.2005 JK Novo mesto
8743 Plezalna stena 30 15 24.3.2006 JD Netopir Kočevje
8940 Smrdljivo brezno 11 11 22.7.2006 JK Novo mesto
8941 Brezno za ograjo 10 10 22.7.2006 JK Novo mesto
8942 Pajkovka 38 25 2.12.2006 JK Novo mesto
8943 Ponovljeno brezno 17 17 2.12.2006 JK Novo mesto
8944 Kontejnerka 12 10 2.12.2006 JK Novo mesto
8945 Brezno pri oazi 65 65 2.12.2006 JK Novo mesto
8959 Brezno granatka 70 60 27.5.2006 JK Novo mesto
8960 Skalnica pod Dednim vrhom 11 6 27.5.2006 JK Novo mesto
8984 Kresetova jama 15 5 24.6.2006 JD Netopir Kočevje
8985 Bižalova jama 13 10 10.9.2006 JD Netopir Kočevje
8986 Novakov brlog 80 20 15.7.2006 JD Netopir Kočevje
9027 Jama pod Trnovim hribom 40 34 1.5.2007 JK Krka
9028 Brezno 2 v oddelku A6-35c 14 14 18.3.2007 JK Krka
9045 Udor na Knežji roki 10 7 16.7.2006 JK Novo mesto
9048 Košutka 16 8 26.11.2006 JK Novo mesto
9049 Jelenov grob 10 10 18.11.2006 JK Novo mesto